Verminderde ongelijkheid

Verminder ongelijkheid binnen en tussen landen.

Te veel van de rijkdom van de wereld is in handen van een zeer kleine groep mensen. Dit leidt vaak tot financiële en sociale discriminatie. Willen landen floreren, dan moeten gelijkheid en welvaart voor iedereen beschikbaar zijn – ongeacht geslacht, ras, religieuze overtuiging of economische status. Wanneer elk individu zelfvoorzienend is, gedijt de hele wereld.

SDG 10.1 Verminder ongelijke inkomsten

10.1 Verminder ongelijke inkomsten

Tegen 2030 geleidelijk tot een inkomenstoename van de onderste 40% van de bevolking komen tegen een ritme dat hoger ligt dan het nationale gemiddelde, en die toename ook in stand houden.

SDG 10.2 Bevorder universele sociale, economische en politieke inclusie

10.2 Bevorder universele sociale, economische en politieke inclusie

Tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status.

SDG 10.3 Zorg voor gelijke kansen en maak een eind aan discriminatie

10.3 Zorg voor gelijke kansen en maak een eind aan discriminatie

Gelijke kansen verzekeren en ongelijkheden wegwerken, ook door het afvoeren van discriminerende wetten, beleidslijnen en praktijken en door het bevorderen van de geschikte wetgeving, beleidslijnen en acties in dit opzicht.

SDG 10.4 Beleid invoeren dat fiscale en sociale gelijkheid bevorderd

10.4 Beleid invoeren dat fiscale en sociale gelijkheid bevorderd

Beleid voeren dat geleidelijk tot een grotere gelijkheid leidt, in het bijzonder inzake fiscaliteit, lonen en sociale bescherming.

SDG 10.5 Verbeter de regelgeving van mondiale financiële markten en instellingen

10.5 Verbeter de regelgeving van mondiale financiële markten en instellingen

De regulering en monitoring verbeteren van de globale financiële markten en instellingen en de implementatie versterken van dergelijke reguleringen.

SDG 10.6 Verbeterde vertegenwoordiging voor financiële ontwikkelingslanden

10.6 Verbeterde vertegenwoordiging voor financiële ontwikkelingslanden

Een verbeterde vertegenwoordiging verzekeren en een beter gehoor geven aan de ontwikkelingslanden bij de besluitvorming in mondiale, internationale economische en financiële instellingen om te komen tot meer doeltreffende, geloofwaardige, verantwoordelijke en legitieme instellingen.

SDG 10.7 Verantwoord en goed beheerd migratiebeleid

10.7 Verantwoord en goed beheerd migratiebeleid

Een ordelijke, veilige, regelmatige en verantwoordelijke migratie en mobiliteit van mensen mogelijk maken, ook via de implementatie van geplande en degelijk beheerde migratie beleidslijnen.

SDG 10.a Speciale en differentiële behandeling voor ontwikkelingslanden

10.a Speciale en differentiële behandeling voor ontwikkelingslanden

Het beginsel implementeren van speciale en gedifferentieerde behandeling voor ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, in overeenstemming met de overeenkomsten van de Wereldhandelsorganisatie.

SDG 10.b Speciale en differentieel behandeling voor ontwikkelingslanden

10.b Speciale en differentieel behandeling voor ontwikkelingslanden

Officiële ontwikkelingsbijstand en financiële stromen aanmoedigen, met inbegrip van directe buitenlandse investeringen, voor staten waar de behoefte het grootst is, in het bijzonder in de minst ontwikkelde landen, de Afrikaanse landen, de kleine eilandstaten en de door land ingesloten ontwikkelingslanden, in overeenstemming met hun nationale plannen en programma’s.

SDG 10.c Verminder transactiekosten van overschrijvingen van migranten

10.c Verminder transactiekosten van overschrijvingen van migranten

Tegen 2030 de transactiekosten van overschrijvingen van migranten reduceren tot minder dan 3% en transfer vanuit landen met kosten hoger dan 5% elimineren.

Contact opnemen

Laat je gegevens achter en we nemen direct contact met je op!

×