Implementatie Duurzaamheid

Integreer duurzaamheid in je organisatie; duurzame implementatie

Zonder plan blijft elke ambitie slechts een ambitie. Dat is jammer. We weten uit ervaring dat veel organisaties vastlopen bij de implementatie van duurzaamheid in de organisatie. Daar achter liggen vaak twee redenen. Heb je nog geen goede ambitie (missie en visie) geformuleerd? Kijk dan eerst eens hier. Heb je dat wel, maar lukt het je gewoonweg niet. Lees dan vooral verder.

Je wilt aan de slag met duurzaamheid, maar het lukt maar niet dit goed geïntegreerd te krijgen? Robin Good zorgt voor een duurzame implementatie.

De innerlijke tweestrijd

Veel individuen uiten bezorgdheid omtrent klimaatkwesties en zijn bereid keuzes te maken die duurzaamheid bevorderen. Desondanks ervaren zij vaak een innerlijke tweestrijd wanneer een duurzame optie conflicteert met persoonlijk welzijn, genoegdoening, of financieel gewin. Een concreet voorbeeld hiervan: het voornemen om regelmatig de fiets te gebruiken voor woon-werkverkeer, maar uit te wijken naar de auto op een regenachtige dag. Of neem: Het streven naar energie- en waterbesparing, terwijl men graag uitgebreid in bad gaat.

Het Intermediair Imago Onderzoek onder ruim 4.500 hoogopgeleiden illustreert deze dynamiek. Het toont aan dat duurzaamheid een cruciale factor is bij de zoektocht naar een nieuwe baan. Bijna 75% van de ondervraagden geeft de voorkeur aan een organisatie die duurzaamheid boven winst plaatst. Desondanks blijkt uit het onderzoek dat deze voorkeur niet ten koste mag gaan van salaris of contractuele zekerheid. Ongeveer 61% verkiest nog steeds een werkgever waar duurzaamheid geen prioriteit heeft boven een hoger salaris, terwijl 69% de voorkeur geeft aan een vaste aanstelling boven een tijdelijk contract, zelfs als dat betekent dat ze niet bij een duurzaam bedrijf werken. Dit duidt op een innerlijke tegenstrijdigheid: hoewel er een intentie is om duurzame keuzes te maken, blijkt de uitvoering ervan moeilijk, vooral wanneer dit conflicteert met andere belangrijke waarden.

Het adopteren van duurzaam gedrag vereist een fundamentele verandering in routines, gebruiken en gewoontes. Dat is nogal een uitdaging wanneer men streeft naar organisatie-brede gedragsverandering.

De sleutel tot het succesvol implementeren van een duurzaam beleid is een blijvende verandering tot stand weten te brengen. Dit kan uitsluitend worden bereikt door medewerkers actief te betrekken bij het veranderingsproces. Hen de kans te geven zelf te ontdekken en te ervaren welk gedrag tot betere resultaten leidt. Om medewerkers te motiveren is het tevens van belang om nieuw gedrag te koppelen aan concrete doelstellingen. Maakt transparant welke voordelen de veranderingen dat met zich meebrengt. Bovendien draagt het consistent naleven van duurzame beleid, door de leiders zelf, aanzienlijk bij aan het succes.
“Een betere wereld begint bij jezelf”.

Waarom moeilijk doen als het samen kan…

Vergeet ingewikkelde plannen en dure consultants. De sleutel tot succesvol duurzaam beleid is simpel: Betrek je medewerkers! Laat ze zelf ervaren hoe met kleine stappen het verschil te maken.

Medewerkers zijn de sleutel tot succes. Zij brengen de veranderingen in de praktijk. Zij zijn vaak gewend om iets op een bepaalde manier te doen. Het vraagt ook een flinke dosis aanpassingsvermogen om blijvend nieuw gedrag te vertonen. Het kan gaan om kleine aanpassingen, zoals afval scheiden, water en energie besparen of papierloos werken, maar ook om grote veranderingen, waarbij productieproces en werkwijzen wordt aangepast. Een duurzaam beleid implementeren is dan ook niets anders dan een verandertraject.

Hoe groot of klein een verandering ook is. Het is belangrijk dat veranderingen bespreekbaar zijn en draagvlak wordt gecreëerd onder medewerkers.

 • Maak het leuk en leerzaam. Koppel het nieuwe beleid aan doelen en laat zien wat de impact is van hun acties. Zo worden ze vanzelf gemotiveerd om mee te doen.

 • Draagvlak creëren is cruciaal. Betrek de medewerkers bij het maken van plannen en laat ze meedenken over oplossingen. Zo voelen ze zich verantwoordelijk voor de verandering en zijn ze meer geneigd om mee te doen.

 • Vier successen. Deel positieve verhalen en erken de inspanningen van medewerkers.

 • Leiders, geef het goede voorbeeld! Laat zien dat jullie zelf ook de regels naleven. Zo creëer je een cultuur van verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

 • Een betere wereld begint vandaag! Dus waar wacht je nog op? Start vandaag nog met het betrekken van je medewerkers en maak samen jullie organisatie duurzamer.

De duurzame implementatie oplossingen van Robin Good

Robin Good biedt oplossingen die zorgen dat duurzaamheid echt goed wordt geïntegreerd in jouw organisatie. Deze diensten omvatten onder andere:

 • Bewustwording. We creëren bewustwording door jouw team vanaf de allereerste dag te betrekken en zorgen zo duurzaamheid onderdeel wordt van de bedrijfscultuur.
 • Workshops en trainingen. Laat medewerkers kennismaken met duurzame practices en leer ze hoe ze deze in hun werk kunnen toepassen.
 • Communicatieplan. Laat medewerkers weten waarom duurzaamheid belangrijk is en wat de doelen van het beleid zijn. Dat maakt dat ze aangesloten zijn.
 • Implementatieondersteuning: Onze experts begeleiden bij de uitvoering van duurzaamheidsinitiatieven en garanderen zo het succes van de implementatie. Dit kan op “vaste” basis of bijvoorbeeld in de rol van een kwartiermaker duurzaamheid.
 • Duurzaam pitch-deck: We vertalen de strategie naar een helder pitch-deck die bijdraagt aan het commerciële succes van de organisatie.
Duurzame implementatie

De rollen van onze consultants

Elke organisatie is anders. En daarom stemmen wij onze rol af op jouw behoeften. Zo weten we zeker dat jij de ondersteuning krijgt die je nodig hebt.

Zo bieden wij drie vormen van ondersteuning aan:

 • Adviseur: Als adviseur staan wij aan de zijlijn en voorzien we jou van advies wanneer jij daar om vraagt. Uiteraard houden we je scherp en daarom geven we je soms ook ongevraagd advies, maar jij bepaalt het tempo en wij passen ons daarop aan.
 • Regisseur: Een regisseur neemt de regie in handen. Vooraf maken we afspraken over de doelen en het tijdspad. De regisseur zorgt dat jouw mensen op tijd de juiste dingen doen. En mocht het programma uit de pas dreigen te lopen, dan meld de regisseur dit bij jou zodat we passende maatregelen kunnen afstemmen. We staan op het speelveld, maar niet in de voorhoede.
 • Producent: een producent staat in de voorhoede en neemt het initiatief. Iemand die ter plekke, bij jullie op kantoor dus, zorgt dat de klus geklaard wordt. De producent bewaakt de voortgang en neemt maatregelen binnen de vooraf gemaakte afspraken.

Uit ervaring weten we dat de gewenste rollen in de loop der tijd veranderen. Vaak is in het begin iemand nodig die als kwartiermaker de boel optuigt en daarna steeds meer naar de achterhoede verdwijnt. Wij geloven dat duurzaamheid pas echt geborgd is, wanneer jouw eigen mensen dit zelfstandig kunnen. Daarom hebben wij ook onze academy opgezet.

Ons duurzame advies aan jou…

… neem vandaag nog contact met ons op! Duurzaamheid is niet alleen onze passie. Het is de sleutel tot een levensvatbare en bloeiende toekomst voor iedereen. Neem dus vandaag contact op voor een vrijblijvend gesprek. Hoe kunnen we jou helpen je duurzame ambities te bereiken?

Contact opnemen

Laat je gegevens achter en we nemen direct contact met je op!

×