Vrede en recht

Vrede, gerechtigheid en sterke instellingen. Bevordering van vreedzame samenlevingen voor duurzame ontwikkeling en toegang tot gerechtigheid voor iedereen.

Medeleven en een sterk moreel kompas zijn essentieel voor elke democratische samenleving. Maar vervolging, onrecht en misbruik is nog steeds de dagelijkse realiteit. We moeten zorgen voor sterke instellingen, wereldwijde normen voor rechtvaardigheid en streven naar vrede wereldwijd.

SDG verminder geweld overal

16.1 Verminder geweld overal

Alle vormen van geweld en de daaraan gekoppelde sterftecijfers wereldwijd aanzienlijk terugschroeven.

SDG bescherm kinderen van mishandeling

16.2 Bescherm kinderen van mishandeling, exploitatie, handel en geweld

Een einde maken aan het misbruik, de exploitatie, de handel en van alle vormen van geweld tegen en het martelen van kinderen.

SDG gelijke toegang rechtssysteem

16.3 Bevorder de wetgeving en garandeer gelijke toegang tot het rechtssysteem

De rechtsregels bevorderen op nationaal en internationaal niveau en gelijke toegang tot het rechtssysteem voor iedereen garanderen.

SDG bestrijd georganiseerde misdaad

16.4 Bestrijd georganiseerde misdaad en ongewettigde financiën en wapenstroom

Tegen 2030 ongewettigde financiële en wapenstromen aanzienlijk indijken, het herstel en de teruggave van gestolen goederen versterken en alle vormen van georganiseerde misdaad bestrijden.

Duurzaam verminderen corruptie omkoperij

16.5 Duurzaam verminderen van corruptie en omkoperij

Op duurzame wijze komaf maken met corruptie en omkoperij in al hun vormen.

SDG ontwikkel transparante instellingen

16.6 Ontwikkel effectief, verantwoordelijke en transparante instellingen

Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen op alle niveaus.

SDG garandeer inclusieve besluitvorming

16.7 Garandeer ontvankelijke, inclusieve, en representatieve besluitvorming

Ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus garanderen.

SDG versterk participatie mondiaal bestuur

16.8 Versterk de participatie van mondiaal bestuur

Verruimen en versterken van de participatie van de ontwikkelingslanden in de instellingen van mondiaal bestuur.

SDG voorzien universele identiteit

16.9 Voorzien van universele wettelijke identiteit

Tegen 2030 een wettelijke identiteit voorzien voor iedereen, met inbegrip van geboorteregistratie.

SDG bescherm fundamentele vrijheden

16.10 Garandeer publieke toegang tot informatie en bescherm fundamentele vrijheden

Publieke toegang tot informatie en beschermen van fundamentele vrijheden, volgens de nationale wetgeving en internationale overeenkomsten garanderen.

SDG versterk nationale instellingen

16.a Versterk nationale instellingen om gewelddadige misdaad terrorisme en criminaliteit te bestrijden

Versterken van de relevante nationale instellingen, ook via internationale samenwerking, voor het opbouwen van capaciteit op alle niveaus, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden, om geweld te voorkomen en terrorisme en misdaad te bestrijden.

SDG niet discriminerende wetten en beleid

16.b Bevordering en handhaving van niet-discriminerende wetten en beleid

Bevorderen en afdwingen van niet-discriminerende wetten en beleidslijnen voor duurzame ontwikkeling.

Contact opnemen

Laat je gegevens achter en we nemen direct contact met je op!

×