Verantwoorde consumptie

Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen.

Onze planeet heeft ons voorzien van een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen, maar we hebben ze niet op verantwoorde wijze gebruikt en verbruiken momenteel veel meer dan wat onze planeet kan bieden. We moeten leren hoe we op duurzame manieren kunnen gebruiken en produceren die de schade die we de planeet hebben toegebracht, ongedaan maken.

SDG Programmakader Duurzame Consumptie

12.1 Het 10-jarig Programmakader inzake Duurzame Consumptie- en Productiepatronen implementeren

Het 10-jarig Programmakader inzake Duurzame Consumptie- en Productiepatronen implementeren, waarbij alle landen actie ondernemen, en waarbij de ontwikkelde landen de leiding nemen, rekening houdend met de ontwikkeling en de mogelijkheden van de ontwikkelingslanden.

SDG Management en gebruik natuurlijke hulpbronnen

12.2 Duurzame management en gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren.

Voedselverspilling per capita halveren

12.3 voedselverspilling per capita halveren

Tegen 2030 de voedselverspilling in winkels en bij consumenten per capita halveren en voedselverlies reduceren in de productie- en bevoorradingsketens, met inbegrip van verliezen na de oogst.

SDG Beheer chemicaliën en afval

12.4 Verantwoordelijk beheer van chemicaliën en afval

Tegen 2020 komen tot een vanuit milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en van alle afval gedurende hun hele levenscyclus, in overeenstemming met afgesproken nationale kaderovereenkomsten, en de uitstoot aanzienlijk beperken in lucht, water en bodem om hun negatieve invloeden op de menselijke gezondheid en het milieu zoveel mogelijk te beperken.

SDG Duurzame vermindering afvalproductie

12.5 Duurzame vermindering van afvalproductie

Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.

SDG duurzaamheidsrapportage bedrijven

12.6 Stimuleer bedrijven om duurzame praktijken en duurzaamheidsrapportage aan te nemen

Bedrijven aanmoedigen, in het bijzonder grote en transnationale bedrijven, om duurzame praktijken aan te nemen en duurzaamheidsinformatie te integreren in hun rapporteringscyclus.

SDG Duurzame publieke aanbestedingspraktijken

12.7 Bevorder duurzame publieke aanbestedingspraktijken

Duurzame praktijken bij overheidsopdrachten bevorderen in overeenstemming met nationale beleidslijnen en prioriteiten.

SDG Bevordering duurzame levensstijl

12.8 Bevordering van universeel begrip van duurzame levensstijlen

Tegen 2030 garanderen dat mensen overal beschikken over relevante informatie over en zich bewust zijn van duurzame ontwikkeling en levensstijlen die in harmonie zijn met de natuur.

SDG Ontwikkelingslanden duurzame consumptie en productie

12.a Ondersteuning van de wetenschappelijke en technologische capaciteit van ontwikkelingslanden voor duurzame consumptie en productie

Ondersteunen van ontwikkelingslanden ter versterking van hun wetenschappelijke en technologische mogelijkheden om de richting uit te gaan van meer duurzame consumptie- en productiepatronen.

SDG Duurzaam toerisme monitoren

12.b Ontwikkel en implementeer instrumenten om duurzame toerisme te monitoren

Ontwikkelen en implementeren van instrumenten om de impact te monitoren van duurzame ontwikkeling op duurzaam toerisme dat werkgelegenheid creëert en de plaatselijke cultuur en producten promoot.

SDG Marktinvloeden afvalverbruik

12.c Verwijder marktinvloeden die afvalverbruik aanmoedigen

Inefficiënte subsidies voor fossiele brandstoffen die afval producerende consumptie aanmoedigen rationaliseren, door storende marktinvloeden uit de wereld te helpen, in overeenstemming met de nationale omstandigheden, ook door het belastingsysteem te herstructureren en deze schadelijke subsidies te laten uitdoven, waar deze bestaan, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke noden en omstandigheden in de ontwikkelingslanden en waarbij de mogelijke negatieve  invloeden worden geminimaliseerd op hun ontwikkeling op een manier die de armen en de getroffen gemeenschappen beschermt.

Contact opnemen

Laat je gegevens achter en we nemen direct contact met je op!

×