Vrede en recht

Vrede, gerechtigheid en sterke instellingen. Bevordering van vreedzame samenlevingen voor duurzame ontwikkeling en toegang tot gerechtigheid voor iedereen.

Medeleven en een sterk moreel kompas zijn essentieel voor elke democratische samenleving. Maar vervolging, onrecht en misbruik is nog steeds de dagelijkse realiteit. We moeten zorgen voor sterke instellingen, wereldwijde normen voor rechtvaardigheid en streven naar vrede wereldwijd.

De Targets

16.1 Verminder geweld overal

Alle vormen van geweld en de daaraan gekoppelde sterftecijfers wereldwijd aanzienlijk terugschroeven.


16.2 Bescherm kinderen van mishandeling, exploitatie, handel en geweld

Een einde maken aan het misbruik, de exploitatie, de handel en van alle vormen van geweld tegen en het martelen van kinderen.

 

16.3 Bevorder de wetgeving en garandeer gelijke toegang tot het rechtssysteem

De rechtsregels bevorderen op nationaal en internationaal niveau en gelijke toegang tot het rechtssysteem voor iedereen garanderen.

16.4 Bestrijd georganiseerde misdaad en ongewettigde financiën en wapenstroom

Tegen 2030 ongewettigde financiële en wapenstromen aanzienlijk indijken, het herstel en de teruggave van gestolen goederen versterken en alle vormen van georganiseerde misdaad bestrijden.

 

16.5 Duurzaam verminderen van corruptie en omkoperij

Op duurzame wijze komaf maken met corruptie en omkoperij in al hun vormen.

16.6 Ontwikkel effectief, verantwoordelijke en transparante instellingen

Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen op alle niveaus.

 

16.7 Garandeer ontvankelijke, inclusieve, en representatieve besluitvorming

Ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus garanderen.

16.8 Versterk de participatie van mondiaal bestuur

Verruimen en versterken van de participatie van de ontwikkelingslanden in de instellingen van mondiaal bestuur.

16.9 Voorzien van universele wettelijke identiteit

Tegen 2030 een wettelijke identiteit voorzien voor iedereen, met inbegrip van geboorteregistratie.

16.10 Garandeer publieke toegang tot informatie en bescherm fundamentele vrijheden

Publieke toegang tot informatie en beschermen van fundamentele vrijheden, volgens de nationale wetgeving en internationale overeenkomsten garanderen.

16.a Versterk nationale instellingen om gewelddadige misdaad terrorisme en criminaliteit te bestrijden

Versterken van de relevante nationale instellingen, ook via internationale samenwerking, voor het opbouwen van capaciteit op alle niveaus, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden, om geweld te voorkomen en terrorisme en misdaad te bestrijden.

16.b Bevordering en handhaving van niet-discriminerende wetten en beleid

Bevorderen en afdwingen van niet-discriminerende wetten en beleidslijnen voor duurzame ontwikkeling.

Interesse of vragen?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!


    ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief