Verantwoorde consumptie

Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen.

Onze planeet heeft ons voorzien van een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen, maar we hebben ze niet op verantwoorde wijze gebruikt en verbruiken momenteel veel meer dan wat onze planeet kan bieden. We moeten leren hoe we op duurzame manieren kunnen gebruiken en produceren die de schade die we de planeet hebben toegebracht, ongedaan maken.

De Targets

12.1 Het 10-jarig Programmakader inzake Duurzame Consumptie- en Productiepatronen implementeren

Het 10-jarig Programmakader inzake Duurzame Consumptie- en Productiepatronen implementeren, waarbij alle landen actie ondernemen, en waarbij de ontwikkelde landen de leiding nemen, rekening houdend met de ontwikkeling en de mogelijkheden van de ontwikkelingslanden.


12.2 Duurzame management en gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren.

 

12.3 voedselverspilling per capita halveren

Tegen 2030 de voedselverspilling in winkels en bij consumenten per capita halveren en voedselverlies reduceren in de productie- en bevoorradingsketens, met inbegrip van verliezen na de oogst.

12.4 Verantwoordelijk beheer van chemicaliën en afval

Tegen 2020 komen tot een vanuit milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en van alle afval gedurende hun hele levenscyclus, in overeenstemming met afgesproken nationale kaderovereenkomsten, en de uitstoot aanzienlijk beperken in lucht, water en bodem om hun negatieve invloeden op de menselijke gezondheid en het milieu zoveel mogelijk te beperken.

 

12.5 Duurzame vermindering van afvalproductie

Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.

12.6 Stimuleer bedrijven om duurzame praktijken en duurzaamheidsrapportage aan te nemen

Bedrijven aanmoedigen, in het bijzonder grote en transnationale bedrijven, om duurzame praktijken aan te nemen en duurzaamheidsinformatie te integreren in hun rapporteringscyclus.

 

12.7 Bevorder duurzame publieke aanbestedingspraktijken

Duurzame praktijken bij overheidsopdrachten bevorderen in overeenstemming met nationale beleidslijnen en prioriteiten.

12.8 Bevordering van universeel begrip van duurzame levensstijlen

Tegen 2030 garanderen dat mensen overal beschikken over relevante informatie over en zich bewust zijn van duurzame ontwikkeling en levensstijlen die in harmonie zijn met de natuur.

12.a Ondersteuning van de wetenschappelijke en technologische capaciteit van ontwikkelingslanden voor duurzame consumptie en productie

Ondersteunen van ontwikkelingslanden ter versterking van hun wetenschappelijke en technologische mogelijkheden om de richting uit te gaan van meer duurzame consumptie- en productiepatronen.

12.b Ontwikkel en implementeer instrumenten om duurzame toerisme te monitoren

Ontwikkelen en implementeren van instrumenten om de impact te monitoren van duurzame ontwikkeling op duurzaam toerisme dat werkgelegenheid creëert en de plaatselijke cultuur en producten promoot.

12.c Verwijder marktinvloeden die afvalverbruik aanmoedigen

Inefficiënte subsidies voor fossiele brandstoffen die afval producerende consumptie aanmoedigen rationaliseren, door storende marktinvloeden uit de wereld te helpen, in overeenstemming met de nationale omstandigheden, ook door het belastingsysteem te herstructureren en deze schadelijke subsidies te laten uitdoven, waar deze bestaan, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke noden en omstandigheden in de ontwikkelingslanden en waarbij de mogelijke negatieve  invloeden worden geminimaliseerd op hun ontwikkeling op een manier die de armen en de getroffen gemeenschappen beschermt.

Interesse of vragen?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!


    ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief