Goede gezondheid

Zorg voor een gezond leven en bevorder welzijn voor alle leeftijden.

In de afgelopen 15 jaar is het aantal sterfgevallen bij kinderen gehalveerd. Dit bewijst dat het mogelijk is om de strijd tegen bijna elke ziekte te winnen. Toch geven we een verbazingwekkende hoeveelheid geld en middelen uit aan de behandeling van ziekten die verrassend eenvoudig te voorkomen zijn. Het nieuwe doel voor Good Health wereldwijd bevordert een gezonde levensstijl, preventieve maatregelen en moderne, efficiënte gezondheidszorg voor iedereen.

De Targets

 

3.1. Terugdringen moedersterfte

Tegen 2030 de globale moedersterfte terugdringen tot minder dan 70 per 100.000 levendgeborenen.

3.2 Einde maken aan vermijdbare overlijdens van kinderen onder de 5 jaar

Tegen 2030 een einde maken aan vermijdbare overlijdens van pasgeborenen en kinderen onder de 5 jaar, waarbij alle landen er moeten naar streven om het sterftecijfer van baby’s minstens tot 12 per 1000 levendgeborenen te beperken alsook het sterftecijfer van kinderen jonger dan 5 jaar eveneens in te perken tot maximum 25 per 1000 levendgeborenen.

 

3.3 Overdraagbare ziektes bestrijden

Tegen 2030 een einde maken aan epidemieën zoals aids, tuberculose, malaria en verwaarloosde tropische ziekten, alsook hepatitis, door water overgebrachte ziekten en andere overdraagbare ziekten bestrijden.

3.4 Verminder sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten en mentale gezondheid bevorderen

Tegen 2030 de vroegtijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten met een derde inperken via preventie en behandeling, en mentale gezondheid en welzijn bevorderen.

 

 

3.5 Preventie en behandeling van misbruik van verslavende middelen

De preventie en behandeling versterken van misbruik van verslavende middelen, met inbegrip van drugsgebruik en het schadelijk gebruik van alcohol.

3.6 Verminderen doden en gewonden in het verkeer

Tegen 2020 het aantal doden en gewonden in het verkeer wereldwijd halveren.

 

3.7 Universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid, gezinsplanning en educatie

Tegen 2030 universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorgdiensten garanderen, met inbegrip van diensten voor gezinsplanning, informatie en opvoeding, en voor de integratie van reproductieve gezondheid in nationale strategieën en programma’s

3.8 Universele ziekteverzekering

Zorgen voor een universele ziekteverzekering, met inbegrip van de bescherming tegen financiële risico’s, toegang tot kwaliteitsvolle essentiële gezondheidszorgdiensten en toegang tot de veilige, doeltreffende, kwaliteitsvolle en betaalbare essentiële geneesmiddelen en vaccins voor iedereen.

3.9 Verminder aantal ziekten en sterfte gevallen als gevolg van gevaarlijke chemicaliën

Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aantal sterfgevallen en ziekten verminderen als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en de vervuiling en besmetting van lucht, water en bodem.

3.a Implementatie van de kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie over tabakscontrole

Waar nodig de implementatie van de kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie over tabakscontrole versterken.

 

SDG transparant

3.b Ondersteun onderzoek, ontwikkeling en universele toegang tot betaalbare vaccins en medicijnen

Het onderzoek en de ontwikkeling ondersteunen van vaccins en geneesmiddelen voor overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten voor de overdraagbare en de niet-overdraagbare ziekten die in hoofdzaak ontwikkelingslanden treffen, toegang verschaffen tot betaalbare essentiële geneesmiddelen en vaccins, volgens de richtlijnen van de Verklaring van Doha aangaande het TRIPS-akkoord en Volksgezondheid.
De Verklaring bevestigt het recht van ontwikkelingslanden om ten volle gebruik te maken van de bepalingen van de Overeenkomst aangaande de Handelsaspecten van de Intellectuele Eigendom (TRAIPR) die ruimte laat voor de bescherming van de volksgezondheid; en, in het bijzonder, het verschaffen van toegang tot geneesmiddelen voor iedereen.

 

SDG transparant

3.c Verhogen van de gezondheidsfinanciering en ondersteuning van de gezondheidserkers in ontwikkelingslanden

De financiering van de gezondheidszorg aanzienlijk opvoeren, net als de aanwerving, de ontwikkeling, de opleiding en het lange tijd in dienst houden van gezondheidswerkers in ontwikkelingslanden, in het bijzonder in de minst ontwikkelde landen en de kleine eilandstaten.

 

SDG transparant

3.d Verbeter vroegtijdige waarschuwingssysteem voor globale gezondheidsrisico’s

De capaciteit van alle landen versterken, in het bijzonder die van de ontwikkelingslanden, met betrekking tot systemen voor vroegtijdige waarschuwing, risicovermindering en het beheer van nationale en globale gezondheidsrisico’s.

 

SDG transparant

Interesse of vragen?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!


    ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief