Duurzame steden & gemeenschappen

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

De wereldbevolking groeit voortdurend. Om iedereen tegemoet te komen moeten we moderne, duurzame steden bouwen. Om te overleven en te bloeien, hebben we nieuwe intelligente stadsplanning nodig die veilige, betaalbare en veerkrachtige steden creëert met groene en cultureel inspirerende leefomstandigheden.

De Targets

11.1 Veilige en betaalbare huisvestigingen

Tegen 2030 voor iedereen toegang voorzien tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten, en sloppenwijken verbeteren.


11.2 Betaalbare en duurzame vervoerssystemen

Tegen 2030 toegang voorzien tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt, met name door het openbaar vervoer uit te breiden, met aandacht voor de behoeften van mensen in kwetsbare situaties, vrouwen, kinderen, personen met een handicap en ouderen.

 

11.3 Inclusieve en duurzame stadsontwikkeling

Tegen 2030 inclusieve en duurzame stadsontwikkeling en capaciteit opbouwen voor participatieve, geïntegreerde en duurzame planning en beheer van menselijke nederzettingen in alle landen.

11.4 Beschermen van de culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld

De inspanningen verhogen om het culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en veilig te stellen.

 

11.5 Verminder de nadelige effecten van natuurrampen

Tegen 2030 het aantal doden en getroffenen aanzienlijk verminderen en in aanzienlijke mate de

rechtstreekse economische impact op het bruto binnenlands product terugschroeven dat veroorzaakt wordt door rampen, met inbegrip van rampen die met water verband houden, waarbij de klemtoon ligt op het beschermen van de armen en van mensen in kwetsbare situaties.

11.6 Verminder de nadelige milieu-impact van steden

Tegen 2030 de nadelige milieu-impact van steden per capita reduceren, ook door bijzondere aandacht te besteden aan de luchtkwaliteit en aan het gemeentelijk en ander afvalbeheer.

 

11.7 Toegang tot veilige en inclusieve groene en openbare ruimtes

Tegen 2030 universele toegang voorzien tot veilige, inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes, in het bijzonder voor vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap.

11.a Sterke nationale en regionale ontwikkelingsplanning

Positieve economische, sociale en ecologische verbanden ondersteunen tussen stedelijke, voorstedelijke en landelijke gebieden door de nationale en regionale ontwikkelingsplanning te versterken.

11.b Implementeer beleid voor inclusie, hulpbronnen-efficiëntie en rampen risico verminderen

Tegen 2020 het aantal steden en menselijke nederzettingen aanzienlijk verhogen die geïntegreerde beleidslijnen en plannen goedkeuren en implementeren inzake inclusie, doeltreffendheid van hulpbronnen gebruik, mitigatie en adaptatie aan klimaatverandering, weerbaarheid tegen rampen, en in overeenstemming met het kader van Sendai voor rampenrisicovermindering 2015-2030 een holistisch ramp risicobeheer ontwikkelen en implementeren op alle niveaus.

11.c Minst ontwikkelde landen ondersteunen in duurzame en veerkrachtige gebouwen

De minst ontwikkelde landen steunen, ook via financiële en technische bijstand, in het opbouwen van duurzame en veerkrachtige gebouwen waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale materialen.

Interesse of vragen?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!


    ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief