Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals
SDG SDGS Global Goals

Momenteel wordt er op strategisch niveau van organisaties veel gesproken over thema’s als maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzaamheid en sociaal ondernemerschap. Kranten en nieuwsbulletins staan vol met rapportages en onderzoeken die de noodzaak hiertoe aan de orde stellen. Mede aangezwengeld door een steeds bewuster wordende en acterende consument en werknemer.
Steeds vaker wordt daarbij ook gesproken over de Sustainable Development Goals, maar wat zijn die SDGs nou eigenlijk?

De 17 SDGs van Robin Good

De Verenigde Naties heeft met het opstellen van zeventien Sustainable Development Goals, ook wel de Global Goals genoemd, een wereldwijde ambitie neergezet. Los van deze ambitie zorgen de zeventien Werelddoelen voor een gemeenschappelijke taal, een uniformiteit in resultaat en een beeld van gedeelde verantwoordelijkheid. Kortom het is niet voor niets dat de SDGs een solide plek in het bedrijfsleven opeisen. Naast hun bijdrage aan een “betere wereld” bieden de Goals veel kansen voor organisaties die hier slim mee omgaan. Onderscheidend vermogen voor klanten en een sterkere positie op de arbeidsmarkt. Steeds meer organisaties stellen eisen aan hun toeleveranciers en ook de consument gedraagt zich steeds verantwoordelijker. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat organisatie beter in staat zijn nieuwe medewerkers aan te trekken wanneer zij aantoonbaar hun verantwoordelijkheid in onze maatschappij nemen.

Daarbinnen nemen de SDGs een solide plek in. Door te werken met universele doelen kunnen organisaties onderling ervaringen uitwisselen. Daarbij helpt de gemeenschappelijk taal en vooral de beeldtaal die rondom de SDGs is ontwikkeld. Nagenoeg alle grote organisaties in Nederland (en daarbuiten) gebruik de Sustainable Development Goals in de verslaglegging van hun duurzame ambities en activiteiten. En ook kleinere organisaties  kiezen steeds vaker voor dit mondiale platform.

En zeg nou zelf; wat is nou gaver dan een bijdrage te leveren aan een doel wat vele malen groter is dan jijzelf (of jouw organisatie)? Juist dit element maken de SDGs een perfect platform om duurzaamheid tastbaar te maken bij de realisatie van jouw duurzame ambities en activiteiten.

Achtergrond en ontstaan

Al in 1987 trok de commissie Brundtland de conclusie dat duurzaamheid meer is dan alleen het milieu. De link werd gelegd tussen armoede en duurzaamheid. Achteraf volledig logisch te verklaren, maar in die tijd werden bijvoorbeeld armoede, scholing en milieu nog los van elkaar gezien. In het Brundtland rapport werd de basis gelegd van wat we nu kennen als de Sustainable Development Goals. 17 doelen die intens met elkaar verbonden zijn.
Vijf jaar later werd de Agenda 21 opgesteld. 179 landen kwamen overeen samen te werken in een aanpak die ons klaar moest maken voor de 21e eeuw.

In het nieuwe millennium was het tijd voor een nieuwe aanpak. De leiders van 189 landen stelden gezamenlijke doelen op en vatte dit samen in de Millennium Development Goals. Deze 8 doelen hadden best veel weg van wat we nu kennen als de SDGs. De 8 gestelden doelen (1-Uitbannen van extreme armoede en honger. 2-Een universele basiseducatie. 3-Gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. 4-Verminderen van kindersterfte. 5-Verbeteren van gezondheid van moeders. 6-Bestrijden van HIV/AIDS, malaria en andere ziekten. 7-Bescherming van een duurzaam leefmilieu. 8-Ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling) zie je terug in de 17 doelen van de SDGs.
Hoewel de Millennium doelen niet zo bekend zijn bij het algemene publiek, kunnen wij als redelijk succesvol beschouwd worden. Zo zijn er grote stappen gemaakt in het terugdringen van extreme armoede en is er veel bereikt rondom HIV/AIDS.

In 2015 stelden 193 wereldleiders van de Verenigde Naties 17 Werelddoelen op die ervoor moeten zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven. Voor iedereen. Omdat de Werelddoelen ons allemaal aangaan, reisden VN-medewerkers de hele wereld over om naar de mening van allerlei mensen te vragen. Uiteindelijk hebben bijna 7,8 miljoen mensen gestemd op de voor hen belangrijkste thema’s. Het resultaat zijn 17 doelen met daaronder 169 subdoelen en daar weer onder ruim 1.400 keiharde KPIs. (Onze tip: wil je de doelen begrijpen, bekijk dan eens de sub-doelen. Daar wordt namelijk uitgelegd wat wordt bedoeld)

De plannen zijn groots: voor 2030 moet er onder andere een einde komen aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Om dat te bereiken is een goede samenwerking noodzakelijk, tussen overheid, het bedrijfsleven, instellingen en organisaties en scholen en universiteiten!

Veel verschillende namen voor hetzelfde

Zoals zo vaak worden dingen niet duidelijker wanneer er veel partijen bij betrokken zijn. Zo ook bij de SDGs. En dat is jammer, deze onduidelijkheid helpt niet bij de discussie over het werken aan de doelen zelf.
Dus om alle onduidelijkheid weg te nemen willen wij je hierbij duidelijkheid geven over de verschillende benamingen.

Officieel heten de doelen de United Nations Goals for Sustainable Development. In de praktijk wordt meestal gesproken over de Sustainable Development Goals en ook de UN neemt deze term steeds meer over. Dit wordt dan vaak weer afgekort tot de SDGs. Let op het is een Engelse afkorting en dan hoort er dus geen ‘ voor de S, alhoewel je dit ook nog regelmatig ziet (SDG’s). De term Global Goals wordt vooral in overheidsland en dan voornamelijk binnen gemeenten nog vaak gebruikt. Het bedrijfsleven spreekt over het algemeen over de SDGs.

In Nederland heten de doelen officieel de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, maar ook Werelddoelen komt zo nu en dan nog eens voorbij. De Nederlandse benaming komt je nog wel eens tegen op uitingen van de overheid. In vlaggen op de SDG Action Dag op 25 september bijvoorbeeld. Maar je ziet deze benaming steeds minder.

Interesse of vragen?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!