SDGs voor gemeenten, 5 eenvoudige manieren om te starten

Dit is het derde artikel met als thema Global Goals voor gemeenten. Het eerste artikel ging over de vijf belangrijkste voordelen om als gemeente aan te sluiten bij de Global Goals en het tweede over de vijf beste praktijkvoorbeelden uit gemeenteland. In dit artikel laten we 5 eenvoudige manieren zien om te starten met de Global Goals.

  1. Start met wat je al doet– het meest eenvoudige is om in kaart te brengen wat je nu al doet, bijvoorbeeld door het gemeentelijk beleid langs de Global Goalste leggen. Vertaal dit vervolgens naar de Global Goals en maak het zichtbaar naar de buitenwereld.
  2. Maak het zichtbaar en monitor– er zijn veel manieren om te laten zien wat je als gemeente doet. Zo kun je je aansluiten bij de Gemeenten4GlobalGoals campagne van VNG. Zij biedt o.a. een campagnelogo op maat en formats voor banners en andere communicatiemiddelen. Ook kun je een platform gebruiken(samen met bewoners en bedrijven) om te laten zien wat je doet. Monitoring kan bijvoorbeeld via waarstaatjegemeente en diverse andere monitoring tools.
  3. Doe het samen– de Global Goals gaan ook over betrokkenheid van burgers bij besluitvorming. De gemeente kan dit betrekken op het hele proces van visieontwikkeling, besluitvorming en aspecten van uitvoering. Ook kun je als gemeente actief ruimte bieden aan initiatief uit de energieke samenleving; ze stelt zich dan op als facilitator en verbinder van individuen, coöperaties, (sociale) ondernemers, maatschappelijke actoren, kennisinstituten en andere instanties die willen bijdragen aan de Global Goals.
  4. Van beleid naar uitvoering– vertaal je Global Goals beleid naar een actieplan bestaande uit een handelsparagraaf, een impactparagraaf, een samenwerkingsparagraaf en een communicatieparagraaf.
  5. Stel een coördinator aan of een kernteam samen– dit zorgt voor versnelling en verbinding.  De gemeente kan via deze weg duurzaam gedrag van burgers, bedrijven en instellingen stimuleren en ondersteunen via een bewust gekozen mix van instrumenten, waaronder voorlichting, regelgeving, financiering, een gunstig (vestigings)klimaat en het actief samenbrengen van partijen. Hoe? Voorbeelden zijn campagnes (bijvoorbeeld voor afvalscheiding); een gemeentelijk duurzaamheidsloket; City Deals; online platforms voor duurzame initiatieven; fysieke ontmoetings- of experimenteerplekken; duurzaamheidsleningen en subsidies; inkoopcriteria; prestatieafspraken; lokale MVO-convenanten; stimuleren van certificering in de bouw (b.v. BREEAM); handhaven dat bedrijven duurzaamheidsmaatregelen nemen die zich binnen 5 jaar terugbetalen; in kaart brengen en verbinden van lokale grondstoffenstromen; stimuleren van korte voedselketens; eerlijke winkelroutes (Fairtrade); duurzaamheidsevenementen en prijzen.

Er zijn dus verschillende manieren om te starten, maar het belangrijkste is om gewoon te starten want de klok staat niet stil. De Global Goals vragen om gezamenlijke actie. Veel succes en wij delen graag onze kennis en ervaring. Meer algemene informatie is te vinden via Gemeenten4GlobalGoals VNG en Globalgoalsgames

Deze blogs belichten de 17 #Globalgoals (of #SDGs) en de invloed hiervan op ons dagelijks leven, zowel zakelijk als privé. Van ver weg tot heel dichtbij, met inspirerende voorbeelden, feiten en concrete handvatten. Wil je zelf op een leuke en laagdrempelige aan de gang met de Global Goals, kijk dan eens op Zinnige Zaken.

#SDG #globalgoals #duurzaam #MVO #transitie #Good2connect #Zinnigezaken

Interesse of vragen?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!