Schoon water en sanitaire voorzieningen

Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.

Een op de drie mensen leeft zonder sanitaire voorzieningen. Dit veroorzaakt onnodige ziekte en dood. Hoewel er enorme vooruitgang is geboekt met de toegang tot schoon drinkwater, ondermijnt gebrek aan sanitaire voorzieningen deze vooruitgang. Als we betaalbare apparatuur en opleiding in hygiënepraktijken bieden, kunnen we dit zinloze lijden en verlies van leven stoppen.

SDG 6.1 Veilig en betaalbaar drinkwater

6.1 Veilig en betaalbaar drinkwater

Tegen 2030 komen tot een universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen.

SDG 6.2 Einde maken openbare ontlasting en toegang geven tot sanitatie en hygiene

6.2 Einde maken openbare ontlasting en toegang geven tot sanitatie en hygiene

Tegen 2030 komen tot toegang tot gepaste en degelijke sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen en een einde maken aan openbare ontlasting, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de behoeften van vrouwen en meisjes en mensen in kwetsbare situaties.

SDG 6.3 Waterkwaliteit verbeteren, afvalwaterbehandeling en veilig hergebruik

6.3 Waterkwaliteit verbeteren, afvalwaterbehandeling en veilig hergebruik

Tegen 2030 de waterkwaliteit verbeteren door verontreiniging te beperken, de lozing van gevaarlijke chemicaliën en materialen een halt toe te roepen en de uitstoot ervan tot een minimum te beperken waarbij ook het aandeel van onbehandeld afvalwater wordt gehalveerd en recyclage en veilige hergebruik wereldwijd aanzienlijk worden verhoogd.

SDG 6.4 Verhoog watergebruik efficiëntie en verzeker zoetwaterlevering

6.4 Verhoog watergebruik efficiëntie en verzeker zoetwaterlevering

Tegen 2030 in aanzienlijke mate de efficiëntie van het watergebruik verhogen in alle sectoren en het duurzaam winnen en verschaffen van zoetwater garanderen om een antwoord te bieden op de waterschaarste en om het aantal mensen dat af te rekenen heeft met waterschaarste, aanzienlijk te verminderen.

SDG 6.5 Geïntegreerde beheer van de waterhulpbronnen implementeren

6.5 Geïntegreerde beheer van de waterhulpbronnen implementeren

Tegen 2030 het geïntegreerde beheer van de waterhulpbronnen implementeren op alle niveaus, ook via gerichte grensoverschrijdende samenwerking.

SDG 6.6 Bescherm en herstel water gerelateerde ecosystemen

6.6 Bescherm en herstel water gerelateerde ecosystemen

Tegen 2020 de op water gebaseerde ecosystemen beschermen en herstellen, met inbegrip van bergen, bossen, moerassen, rivieren, grondwaterlagen en meren.

SDG 6.a Uitbreiding van water- en sanitair ondersteuning voor ontwikkelingslanden

6.a Uitbreiding van water- en sanitair ondersteuning voor ontwikkelingslanden

Tegen 2030 de internationale samenwerking en de capaciteitsopbouwende ondersteuning uitbreiden voor de ontwikkelingslanden voor activiteiten die betrekking hebben op water en sanitaire voorzieningen en programma’s, met inbegrip van technologieën voor waterwinning, ontzilting, waterefficiëntie, afvalwaterzuivering, recyclage en hergebruik.

SDG 6.b Ondersteuning plaatselijke betrokkenheid in water- en sanitair beheer

6.b Ondersteuning plaatselijke betrokkenheid in water- en sanitair beheer

De deelname versterken en ondersteunen van plaatselijke gemeenschappen bij de verbetering van het waterbeheer en van de sanitaire voorzieningen.

Contact opnemen

Laat je gegevens achter en we nemen direct contact met je op!

×