Partnerschappen voor de doelstellingen

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

De Global Goals kunnen alleen worden bereikt als we samenwerken. Internationale investeringen en ondersteuning zijn nodig om te zorgen voor innovatieve technologische ontwikkeling, eerlijke handel en markttoegang, vooral voor ontwikkelingslanden. Om een betere wereld te bouwen, moeten we ondersteunend, empathisch, inventief, gepassioneerd en vooral coöperatief zijn.

SDG 17.1 Mobiliseer hulpbronnen om de inzameling van ontvangsten te verbeteren

17.1 Mobiliseer hulpbronnen om de inzameling van ontvangsten te verbeteren

Versterken van de binnenlandse middelen mobilisatie (DRM), ook via internationale steun aan ontwikkelingslanden, om de binnenlandse capaciteit te verbeteren voor het innen van belastingen en andere inkomsten.

SDG 17.2 Implementatie van alle ontwikkelingshulp verplichtingen

17.2 Implementatie van alle ontwikkelingshulp verplichtingen

Ontwikkelde landen dienen ten volle hun verbintenissen aangaande officiële ontwikkelingshulp te implementeren, waaronder ook de verbintenis van vele ontwikkelde landen om 0,7% van het bruto nationaal inkomen te besteden aan officiële ontwikkelingshulp voor ontwikkelingslanden (ODA/GNI) en 0,15% tot 0,20% ontwikkelingshulp aan de minst ontwikkelde landen; ODA-donoren worden aangemoedigd om voor zichzelf een doelstelling te bepalen om minstens 0,2% van de ODA te besteden aan de minst ontwikkelde landen.

SDG 17.3 Mobiliseer financiële middelen voor ontwikkelingslanden

17.3 Mobiliseer financiële middelen voor ontwikkelingslanden

Bijkomende financiële middelen voor ontwikkelingslanden mobiliseren vanuit verschillende bronnen.

SDG 17.4 Begeleid ontwikkeling van landen bij het nemen van duurzaamheid van de schulden

17.4 Begeleid ontwikkeling van landen bij het nemen van duurzaamheid van de schulden

Ontwikkelingslanden bijstaan in hun streven naar schuldhoudbaarheid op lange termijn via gecoördineerde beleidslijnen waarbij aandacht wordt besteed aan het aanmoedigen van de schuldfinanciering, de schuldverlichting en de schuldherstructurering, indien van toepassing, en de externe schuld aanpakken van arme landen met een grote schuldenlast om hun schuldencrisis in te perken.

SDG 17.5 Investeer in minst ontwikkelde landen

17.5 Investeer in minst ontwikkelde landen

Regelingen goedkeuren en uitvoeren die investeringen in de minst ontwikkelde landen moeten bevorderen.

SDG 17.6 Kennis delen en samenwerking toegang wetenschap technologie en innovatie

17.6 Kennis delen en samenwerking voor toegang tot wetenschap, technologie en innovatie

Versterken van de Noord-Zuid-, de Zuid-Zuid- en de regionale en internationale trilaterale samenwerking inzake wetenschap, technologie en innovatie en vergemakkelijken van de toegang daartoe; en het delen van kennis uitbreiden volgens voorwaarden die wederzijds worden bepaald, ook via de verbeterde coördinatie tussen bestaande mechanismen, in het bijzonder op het niveau van de Verenigde Naties, en via een mondiaal mechanisme voor de facilitering van technologie.

SDG 17.7 Bevorderen duurzame technologieën ontwikkelingslanden

17.7 Bevorderen van duurzame technologieën voor ontwikkelingslanden

De ontwikkeling, overdracht, verspreiding en verdeling van ecologische technologieën aan ontwikkelingslanden volgens gunstige voorwaarden, ook inzake gunstige en preferentiële bepalingen, zoals wederzijds overeengekomen.

SDG 17.8 Versterking van wetenschap, technologie en innovatiecapaciteit minst ontwikkelde landen

17.8 Versterking van de wetenschap, technologie en innovatiecapaciteit voor minst ontwikkelde landen

De technologie bank en het mechanisme voor het opbouwen van wetenschappelijke, technologische en innoverende capaciteit voor de minst ontwikkelde landen volledig operationeel maken tegen 2017 en het gebruik opdrijven van de technologie die dit mogelijk moet maken, in het bijzonder de informatie- en communicatietechnologie.

SDG 17.9 Verbeter SDG-capaciteit ontwikkelingslanden

17.9 Verbeter de SDG-capaciteit in ontwikkelingslanden

De internationale steun verhogen voor het implementeren van doeltreffende en doelgerichte capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden ter ondersteuning van nationale plannen die erop gericht zijn om alle Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te implementeren, ook via de Noord-Zuid-, Zuid-Zuid- en trilaterale samenwerking.

SDG 17.10 Bevorder universeel handelssysteem onder WTO

17.10 Bevorder een universeel handelssysteem onder WTO

Een universeel, op regels gebaseerd, open, niet-discriminerend en billijk multilateraal handelssysteem bevorderen onder de Wereldhandelsorganisatie, ook via het volbrengen van de onderhandelingen onder de Ontwikkelingsagenda van Doha van deze organisatie.

SDG 17.11 Verhoging van export ontwikkelingslanden

17.11 Verhoging van de export van ontwikkelingslanden

De export van ontwikkelingslanden aanzienlijk doen toenemen, in het bijzonder met de bedoeling om het aandeel van de minst ontwikkelde landen in de mondiale export tegen 2020 te verdubbelen.

SDG 17.12 Verwijder handelsbarrière voor minst ontwikkelde landen

17.12 Verwijder handelsbarrière voor de minst ontwikkelde landen

Tijdig de implementatie realiseren van belasting- en quotavrije markttoegang op blijvende wijze voor alle minst ontwikkelde landen, in overeenstemming met de beslissingen van de Wereldhandelsorganisatie, ook door ervoor te zorgen dat de voorkeursregels die van oorsprong van toepassing zijn op import van de minst ontwikkelde landen, transparant en eenvoudig zijn, en bijdragen tot het vergemakkelijken van markttoegang.

SDG 17.13 Verbeteren mondiale macro-economische stabiliteit

17.13 Verbeteren van mondiale macro-economische stabiliteit

De globale macro-economische stabiliteit versterken, ook via beleidscoördinatie en beleidscoherentie.

SDG 17.14 Verbeter beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling

17.14 Verbeter het beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling

Beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling versterken.

SDG 17.15 Respecteer nationale leiderschap voor implementatie duurzame ontwikkelingsdoelen

17.15 Respecteer nationale leiderschap voor de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen

De beleidsruimte en het leiderschap van elke land respecteren om beleidslijnen uit te werken en om duurzame ontwikkeling te implementeren om een einde te maken aan armoede.

SDG 17.16 Verbeter mondiale partnerschappen voor duurzame ontwikkeling

17.16 Verbeter mondiale partnerschappen voor duurzame ontwikkeling

Het Globaal Partnerschap voor duurzame ontwikkeling versterken, aangevuld door partnerschappen met meerdere belanghebbenden (multi-stakeholder partnerschappen) en kennis, expertise, technologie en financiële hulpmiddelen mobiliseren en delen met het oog op het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in alle landen, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden.

SDG 17.17 Aanmoedigen van effectieve partnerschappen

17.17 Aanmoedigen van effectieve partnerschappen

Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van partnerschappen.

SDG 17.18 Verbeter de beschikbaarheid van betrouwbare informatie

17.18 Verbeter de beschikbaarheid van betrouwbare informatie

Tegen 2020 de steun voor capaciteitsopbouw verhogen aan ontwikkelingslanden, inclusief de minst ontwikkelde landen en de kleine eilandstaten, om de beschikbaarheid van hoogwaardige, actuele en betrouwbare gegevens opgedeeld naar inkomen, gender, leeftijd, ras, etnische afkomst, migratiestatus, handicap, geografische locatie en andere kenmerken relevant in een nationale context, aanzienlijk op te drijven.

SDG 17.19 Verdere ontwikkeling van vooruitgang

17.19 Verdere ontwikkeling van vooruitgang

Tegen 2030 voortbouwen op bestaande initiatieven om metingen te ontwikkelen met betrekking tot de vooruitgang van duurzame ontwikkeling die kunnen dienen als aanvulling op het bruto binnenlands product, en de statistische capaciteitsopbouw ondersteunen in ontwikkelingslanden.

Contact opnemen

Laat je gegevens achter en we nemen direct contact met je op!

×