Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – MVO

MVO

Het is dé term voor ondernemers van nu: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hoe gaat jouw onderneming om met de maatschappij? Als ondernemer draag je een grote verantwoordelijkheid voor je omgeving. In deze blog vertellen we meer over maatschappelijk verantwoord ondernemen en wat jij hier als ondernemer mee kunt of moet.

Benieuwd welke impact maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft op je bedrijfsdoelstellingen, stakeholders en moedertje aarde? We leggen het graag aan je uit.

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ofwel MVO doelt op een manier van bedrijfsvoering waarbij je rekening houdt met de impact die jouw bedrijf heeft op mens en milieu. Dat is natuurlijk erg breed, er zijn dan ook een hoop verschillende thema’s binnen mvo. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan:

 • Inclusie, diversiteit en ongelijkheid;
 • Gezondheid, vitaliteit en veiligheid;
 • CO2, Carbon footprint en decarbonisatie;
 • Hernieuwbare energie en energietransitie;
 • Circulariteit, recycling en waste-management;
 • Duurzame bedrijfsvoering, inkoop en marketing en communicatie;
 • Duurzaam leiderschap.

Definitie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wanneer je maatschappelijk verantwoord onderneemt voorzie je in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.

Er zijn ook een hoop andere, meer moderne definities van MVO. Deze zijn in principe allemaal versies van bovenstaande definities uit het Brundtland rapport. Bij Robin Good zien we deze quote dan ook als de grondlegger van de moderne visie op MVO en duurzaamheid.

Waarom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is bovenal gericht op het creëren van een toekomstbestendig bedrijf. Het zorgt voor een zekere mate van continuïteit. MVO dwingt je als het ware om in contact te komen met de stakeholders van je bedrijf.

Tijdens dit contact leer je over de verschillende wensen van deze stakeholders en zul je een afweging moeten maken tussen deze wensen op een manier de waarde toevoegt aan People, Planet en Profit. Door je stakeholders tevreden te houden zorg je dat je bedrijf toekomstbestendig wordt én blijft. Het is dan ook belangrijk dat je op een transparante manier over je keuzes communiceert.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - de 17 SDG's

Een andere reden om te kiezen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is natuurlijk een toenemende druk van buitenaf. Je kunt dan denken aan wetgeving, NGO’s en de media. Maar wat nog veel belangrijker is; de veranderende klant. En dan niet alleen de consument. Je zult waarschijnlijk wel herkennen dat ook in de zogenaamde business-to-business markt de vraag naar de MVO prestaties van organisaties toeneemt.

In aanbestedingen van de overheid, maar zeker ook bij uitvragen van grotere bedrijven. De wereld veranderd en dat vertaald zich een veranderende uitvraag. Steeds meer consumenten voelen zich betrokken bij de manier van bedrijfsvoering en de impact die deze heeft op de wereld en maatschappij. De vraag naar duurzame producten en diensten groeit nog altijd gestaag.

Wat is het verschil tussen MVO en duurzaamheid?

MVO verwijst naar de manier waarop bedrijven hun activiteiten uitvoeren met oog voor mens, milieu en maatschappij. Bedrijven die zich bezighouden met MVO hebben oog voor de impact die hun activiteiten hebben op de omgeving. Het liefst minimaliseren ze deze impact zoveel mogelijk.

Duurzaamheid heeft betrekking op het vermogen van een systeem om op lange termijn te blijven bestaan en te voldoen aan de behoeften van de huidige generatie, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Duurzaamheid heeft betrekking op het bredere kader van economische, ecologische en sociale aspecten van een samenleving en gaat dus verder dan alleen het bedrijfsleven.

Hoewel MVO en duurzaamheid dus nauw met elkaar verbonden zijn, verwijst MVO specifiek naar de verantwoordelijkheid van bedrijven om rekening te houden met de belangen van mens, milieu en maatschappij, terwijl duurzaamheid een bredere visie op de toekomst van onze planeet en samenleving omvat.

Wat is het verschil tussen MVO en ESG

ESG staat voor Environmental, Social and Governance. Deze term is upcomming in de wereld van duurzaamheid Environmental (milieu), Social (sociaal) en Governance (bestuur) zijn de drie pijlers waarop beleggers en investeerders vaak een beoordeling maken. ESG beoordeelt bedrijven op hun inzet voor duurzaamheid, ethiek en goed bestuur.

Het verschil tussen MVO en ESG ligt voornamelijk in het doel en de focus. MVO is gericht op het definiëren van de verantwoordelijkheid van bedrijven voor hun stakeholders en het nemen van maatregelen om die verantwoordelijkheid te vervullen. ESG daarentegen richt zich op het identificeren van bedrijven die duurzaamheid en verantwoordelijkheid serieus nemen en in staat zijn om op lange termijn positieve financiële resultaten te behalen.

Hoewel er dus enige overlap is tussen MVO en ESG, is ESG meer gericht op het financiële aspect van beleggen en beoordeelt het bedrijven op basis van hun prestaties op het gebied van duurzaamheid, ethiek en bestuur. MVO gaat daarentegen verder dan alleen financiële prestaties en richt zich op de bredere impact van bedrijfsactiviteiten op de maatschappij en het milieu.

MVO is toekomstbestendig ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de toekomst! Er komt steeds meer vraag naar duurzame producten en bedrijven die op een eerlijke, verantwoordelijke manier zaken doen. Daarnaast wordt ook vanuit de politiek steeds meer druk gelegd op duurzame bedrijfsvoering.

MVO en consumenten

Uit recente onderzoeken blijkt dat consumenten steeds vaker de duurzaamheid van een product afwegen, voordat ze deze aankopen. Daarnaast zijn consumenten ook in steeds grotere mate bereid om meer te betalen voor producten of diensten van bedrijven en organisaties die een MVO-beleid voeren.

MVO en wetgeving

Ook op het gebied van wetgeving verandert er een hoop voor ondernemers! Er is geen specifieke wetgeving die je verplicht Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen, maar MVO is wel sterk verbonden met wetgeving op het gebied van milieu, mensenrechten, werkomstandigheden en transparantie, waar dan weer wel verschillende wetten over zijn.

Enkele voorbeelden van deze wetgeving zijn:

 • De EU richtlijn betreffende de rapportage van niet-financiële informatie, die bedrijven verplicht om informatie te rapporteren over hun sociale en milieueffecten.
 • De moderne slavernijwetgeving in sommige landen, die bedrijven verplicht om aan te tonen dat hun toeleveringsketens vrij zijn van moderne slavernij.
 • Wetgeving op het gebied van klimaatverandering, zoals de Paris Agreement, die bedrijven uitdaagt om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de praktijk

MVO is geen lijstje wat je af kunt strepen. Het is een integrale visie die je doorvoert tot diep in de kern van je organisatie. MVO is een proces. Je voert namelijk MVO activiteiten namelijk altijd uit over een langere termijn. Dat betekent dat ook dat je heel wat verder moet gaan dan alleen de spotjes in je bedrijfspand vervangen of overstappen op elektrische auto’s.

Wanneer je aan de slag gaat met MVO is het daarom ook altijd belangrijk om met een MVO-visie of MVO-beleid te werken. Denk hierbij aan het opstellen van een visie document. Waar wil je als bedrijf naartoe? Wat betekent duurzaam ondernemen voor jouw organisatie en hoe steekt jouw bedrijf zich af tegen anderen op het gebied van People, Planet en Profit?

Omdat MVO zo breed is kun je zoveel verschillende richtingen uit. Waar leg jij de focus op? Steeds meer bedrijven maken gebruik van benchmarking om hun ‘duurzaamheid’ of MVO activiteiten af te steken tegen vergelijkbare bedrijven in de markt. Dat is natuurlijk een goed begin, maar zorg ook dat je een heldere duurzaamheidsstrategie opstelt waarin je met KPI’s werkt om je voortgang te meten. Alleen op die manier kun je MVO in de praktijk écht werkbaar maken.

De voordelen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Kiezen voor MVO brengt verschillende voordelen met zich mee voor je onderneming. Een aantal zaken waar je aan kunt denken zijn:

MVO in 2023
 • MVO verbetert de reputatie en het imago van je bedrijf;
 • Medewerkers voelen zich meer betrokken en zijn loyaler aan bedrijven met een mvo-beleid;
 • MVO zorgt voor een verbetering van de relatie met stakeholders zoals klanten, leveranciers en de lokale gemeenschap;
 • Door toekomstbestendig te ondernemen bereid je jouw onderneming voor op veranderingen in marktwensen, wetgeving en processen;
 • Je levert een bijdrage aan een duurzamere samenleving en het oplossen van maatschappelijke problemen;
 • Verbetering van de werkomgeving en de arbeidsomstandigheden voor werknemers;
 • MVO versterkt de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap en verbetert de banden met de omgeving;
 • Vergroting van innovativiteit door het ontwikkelen van producten die beter aansluiten bij de wensen en behoeftes van de huidige samenleving;
 • Verbetering van de toegang tot financiering en investeringen, omdat MVO-praktijken steeds vaker worden beschouwd als een belangrijk criterium voor duurzaam beleggen.

Eerste hulp bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Kun jij wel wat hulp gebruiken bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? We bieden verschillende diensten aan die jouw duurzame reis op gang helpen. Zo kunnen we je als adviesbureau duurzaamheid onder andere helpen bij het ontwikkelen van een duurzame strategie of aanpak.

Ben je nog een beetje zoekende? We bieden ook verschrikkelijk leuke workshops en bedrijfsuitjes aan. De perfecte manier om kennis te maken met de verschillende thema’s binnen duurzaamheid en draagvlak hiervoor te creëren binnen je organisatie.

Contact opnemen

Laat je gegevens achter en we nemen direct contact met je op!

×