Kwaliteitsonderwijs

Zorgen voor inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs en bevordering van kansen op levenslang leren voor iedereen.

Onderwijs bevrijdt het intellect, ontsluit de verbeelding en is fundamenteel voor zelfrespect. Het is de sleutel tot welvaart en opent een wereld van kansen, waardoor elk van ons kan bijdragen aan een progressieve, gezonde samenleving. Leren komt iedereen ten goede en moet voor iedereen beschikbaar zijn.

SDG 4 1 Gratis primair en secundair onderwijs

4.1 Gratis primair en secundair onderwijs

Er tegen 2030 voor zorgen dat alle meisjes en jongens op een vrije, billijke en kwalitatief hoogstaande manier lager en middelbaar onderwijs kunnen afwerken, wat moet kunnen leiden tot relevante en doeltreffende leerresultaten.

SDG 4-2 Gelijke toegang tot kwalitatieve educatie voorafgaand aan de lagere school

4.2 Gelijke toegang tot kwalitatieve educatie voorafgaand aan de lagere school

Er tegen 2030 voor zorgen dat alle meisjes en jongens in hun vroege kindertijd toegang hebben tot een kwalitatieve ontwikkeling, zorg en opvoeding voorafgaand aan de lagere school zodat ze klaar zijn voor het basisonderwijs.

SDG 4-3 Gelijke toegang tot betaalbare technisch, beroeps- en hoger onderwijs

4.3 Gelijke toegang tot betaalbare technisch, beroeps- en hoger onderwijs

Tegen 2030 gelijke toegang garanderen voor alle vrouwen en mannen tot betaalbaar en kwaliteitsvol technisch, beroeps- en hoger onderwijs, met inbegrip van de universiteit.

SDG 4-3 Gelijke toegang tot betaalbare technisch, beroeps- en hoger onderwijs

4.4 Het aantal mensen met relevante vaardigheden verhogen

Tegen 2030 het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden, met inbegrip van technische en beroepsvaardigheden, voor tewerkstelling, degelijke jobs en ondernemerschap aanzienlijk opdrijven.

SDG 4-5 Alle discriminatie in het onderwijs elimineren

4.5 Alle discriminatie in het onderwijs elimineren

Tegen 2030 genderongelijkheden wegwerken in het onderwijs en zorgen voor gelijke toegang tot alle niveaus inzake onderwijs en beroepsopleiding voor de kwetsbaren, met inbegrip van mensen met een handicap, inheemse bevolkingen en kinderen in kwetsbare situaties.

SDG 4-6 Universeel geletterd en rekenvaardig

4.6 Universeel geletterd en rekenvaardig

Er tegen 2030 voor zorgen dat alle jongeren en een groot aantal volwassenen, zowel mannen als vrouwen, geletterd en rekenvaardig zijn.

SDG 4-7 Educatie over duurzame ontwikkeling en mondiaal burgerschap

4.7 Educatie over duurzame ontwikkeling en mondiaal burgerschap

Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling.

SDG 4a Bouw en verbeter inclusieve en veilige scholen

4.a Bouw en verbeter inclusieve en veilige scholen

Bouwen en verbeteren van onderwijsfaciliteiten die aandacht hebben voor kinderen, mensen met een beperking en gendergelijkheid en die een veilige, geweldloze, inclusieve en doeltreffende leeromgeving bieden voor iedereen.

SDG 4b Uitbreiden van studiebeurzen voor het hoger onderwijs in ontwikkelingslanden

4.b Uitbreiden van studiebeurzen voor het hoger onderwijs in ontwikkelingslanden

Tegen 2020 het aantal studiebeurzen wereldwijd en substantieel verhogen dat beschikbaar is voor ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, de kleine eilandstaten en de Afrikaanse landen, voor toegang tot het hoger onderwijs, met inbegrip van beroepsopleiding en programma’s omtrent informatie en communicatietechnologie, techniek, ingenieurswezen en wetenschappen, in ontwikkelde landen en andere ontwikkelingslanden.

SDG 4c Verhoog het aanbod gekwalificeerde docenten in ontwikkelingslanden

4.c Verhoog het aanbod gekwalificeerde docenten in ontwikkelingslanden

Tegen 2030 op aanzienlijke wijze de toevloed verhogen van gekwalificeerde leraren, ook via internationale samenwerking voor lerarenopleidingen in ontwikkelingslanden, in het bijzonder in de minst ontwikkelde landen en de kleine eilandstaten.

Contact opnemen

Laat je gegevens achter en we nemen direct contact met je op!

×