Klimaatactie

Neem dringende maatregelen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan te bestrijden.

Klimaatverandering is een reële en onmiskenbare bedreiging voor onze hele beschaving. De effecten zijn al zichtbaar en zullen catastrofaal zijn tenzij we nu handelen. Door educatie, innovatie en naleving van onze klimaatverplichtingen kunnen we de nodige veranderingen aanbrengen om de planeet te beschermen. Deze veranderingen bieden ook enorme kansen om onze infrastructuur te moderniseren, wat nieuwe banen zal creëren en wereldwijd meer welvaart zal bevorderen.

SDG Versterking weerbaarheid klimaatrampen

13.1 Versterking van de weerbaarheid en adaptieve capaciteit tot klimaatgerelateerde rampen

De veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken van met klimaat in verband te brengen gevaren en natuurrampen in alle landen.

SDG Klimaatveranderingsmaatregelen integreren

13.2 Klimaatveranderingsmaatregelen in het beleid en planning integreren

Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning.

SDG Voldoen aan klimaatverandering

13.3 Bouw kennis en capaciteit om aan klimaatverandering te voldoen

De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering.

SDG VN Kaderverdrag klimaatverandering

13.a Uitvoering van het VN-kaderverdrag betreffende klimaatverandering

De verbintenis  uitvoeren die door de ontwikkelde landen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering genomen werd omtrent de doelstelling om tegen 2020 gezamenlijk jaarlijks $ 100 miljard bijeen te brengen uit allerlei bronnen, om tegemoet te komen aan de behoeften van de ontwikkelingslanden in de context van aanzienlijke mitigatie acties en van transparantie inzake implementatie, en om door deze kapitalisatie het Groene Klimaatfonds zo snel mogelijk volledig operationeel te maken.

SDG Bevorder machinsmen capaciteit voor planningen

13.b Bevorder mechanismen om de capaciteit voor planningen en beheer te verhogen

Mechanismen promoten om de capaciteit te vergroten in het kader van doeltreffende aan klimaatverandering gekoppelde planning en beheer in de minst ontwikkelde landen en de kleine eilandstaten, waarbij ook wordt gefocust op vrouwen, jongeren en lokale en gemarginaliseerde gemeenschappen.

Contact opnemen

Laat je gegevens achter en we nemen direct contact met je op!

×