Innovatie en infrastructuur

Bouw van veerkrachtige infrastructuur, bevordering van inclusieve, duurzame industrialisatie en innovatie.

Een functionerende en veerkrachtige infrastructuur is de basis van elke succesvolle gemeenschap. Om toekomstige uitdagingen aan te gaan, moeten onze industrieën en infrastructuur worden opgewaardeerd. Hiervoor moeten we innovatieve duurzame technologieën bevorderen en zorgen voor gelijke en universele toegang tot informatie- en financiële markten. Dit zal welvaart brengen, banen creëren en ervoor zorgen dat we wereldwijd stabiele en welvarende samenlevingen opbouwen.

SDG 9.1 Ontwikkel duurzame, en veerkrachtige en inclusieve infrastructuren

9.1 Ontwikkel duurzame, en veerkrachtige en inclusieve infrastructuren

Ontwikkelen van kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur, met inbegrip van regionale en grensoverschrijdende infrastructuur, ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en het menselijk welzijn, met klemtoon op een betaalbare en billijke toegang voor iedereen.

SDG 9.2 Bevorder inclusieve en duurzame industrialisering

9.2 Bevorder inclusieve en duurzame industrialisering

Bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisering en, tegen 2030, het aandeel in de werkgelegenheid en het bruto binnenlands product van de industrie aanzienlijk doen toenemen, in overeenstemming met de nationale omstandigheden, en dat aandeel verdubbelen in de minst ontwikkelde landen.

SDG 9.3 Vergroot toegang tot financieel diensten en markten

9.3 Vergroot toegang tot financieel diensten en markten

De toegang vergroten van kleinschalige industriële en andere ondernemingen, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden, tot financiële diensten, inclusief betaalbare kredietverlening, alsook hun integratie in waardeketens en markten.

SDG 9.4 Verbeter alle industrieën en infrastructuren voor duurzaamheid

9.4 Verbeter alle industrieën en infrastructuren voor duurzaamheid

Tegen 2030 de infrastructuur moderniseren en industrieën aanpassen om hen duurzaam te maken, waarbij de focus ligt op een grotere doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen en van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen, waarbij alle landen de nodige actie ondernemen volgens hun eigen respectieve mogelijkheden.

SDG 9.5 Versterk onderzoeken en verbeter industriële technologieën

9.5 Versterk onderzoeken en verbeter industriële technologieën

Verbeteren van het wetenschappelijk onderzoek, moderniseren van de technologische capaciteiten van industriesectoren in alle landen, in het bijzonder in ontwikkelingslanden, waarbij ook tegen 2030 innovatie wordt aangemoedigd en op aanzienlijke wijze het aantal onderzoeks- en ontwikkelingswerkers per miljoen inwoners wordt verhoogd en waarbij ook meer wordt uitgegeven aan publiek en privaat onderzoek en ontwikkeling.

SDG 9.a Ontwikkel duurzame infrastructuur voor ontwikkelingslanden

9.a Ontwikkel duurzame infrastructuur voor ontwikkelingslanden

De duurzame en veerkrachtige ontwikkeling van infrastructuur mogelijk maken in ontwikkelingslanden aan de hand van extra financiële, technologische en technische steun aan Afrikaanse landen, de minst ontwikkelde landen, de door land ingesloten ontwikkelingslanden en de kleine eilandstaten.

SDG 9.b Ondersteuning binnenlandse technologie-ontwikkeling en universele diversificatie

9.b Ondersteuning binnenlandse technologie-ontwikkeling en universele diversificatie

Ondersteunen van de binnenlandse technologische ontwikkeling, onderzoek en innovatie in ontwikkelingslanden, ook door een gunstig beleidsklimaat te garanderen voor, onder andere, industriële diversificatie en waardetoevoeging aan handelsproducten.

SDG 9.c Universele toegang tot informatie en communicatie technologie

9.c Universele toegang tot informatie en communicatie technologie

In aanzienlijke mate de toegang verhogen tot informatie- en communicatietechnologie en streven naar het verschaffen van universele en betaalbare toegang tot internet in de minst ontwikkelde landen tegen 2020.

Contact opnemen

Laat je gegevens achter en we nemen direct contact met je op!

×