Goede banen en economische groei

Bevorderen van duurzame, inclusieve en duurzame economische groei en fatsoenlijk werk voor iedereen.

Economische groei moet een positieve kracht zijn voor de hele planeet. Daarom moeten we ervoor zorgen dat financiële vooruitgang fatsoenlijke en bevredigende banen creëert, zonder het milieu te schaden. We moeten de arbeidsrechten beschermen en voor eens en voor altijd een einde maken aan moderne slavernij en kinderarbeid. Als we het creëren van banen bevorderen met uitgebreide toegang tot bank- en financiële diensten, kunnen we ervoor zorgen dat iedereen de voordelen van ondernemerschap en innovatie krijgt.

SDG 8.1 Duurzame economische groei

8.1 Duurzame economische groei

De economische groei per capita in stand houden in overeenstemming met de nationale omstandigheden en, in het bijzonder, minstens 7% aangroei van het bruto binnenlands product per jaar in de minst ontwikkelde landen.

SDG 8.2 Diversifiëren, innoveren en de waarde verhogen van de economische productiviteit

8.2 Diversifiëren, innoveren en de waarde verhogen van de economische productiviteit

Tot meer economische productiviteit komen door diversificatie, technologische modernisatie en innovatie, ook door de klemtoon te leggen op sectoren met hoge toegevoegde waarde en arbeidsintensieve sectoren.

SDG 8.3 Bevorder beleid om werkcreatie en groeiende ondernemingen te ondersteunen

8.3 Bevorder beleid om werkcreatie en groeiende ondernemingen te ondersteunen

Bevorderen van op ontwikkeling toegespitste beleidslijnen die productieve activiteiten ondersteunen, alsook de creatie van waardige jobs, ondernemerschap, creativiteit en innovatie, en de formalisering en de groei aanmoedigen van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, ook via toegang tot financiële diensten.

SDG 8.4 Verbeter efficiëntie van hulpbronnen voor consumptie en productie

8.4 Verbeter efficiëntie van hulpbronnen voor consumptie en productie

Tegen 2030 geleidelijk aan de wereldwijde efficiëntie, productie en consumptie van hulpbronnen verbeteren en streven naar de ontkoppeling van economische groei en achteruitgang van het milieu, volgens het 10-jarig Programmakader voor Duurzame Consumptie en Productie, waarbij de ontwikkelde landen de leiding nemen.

SDG 8.5 Gelijke werkgelegenheid en goed werk met gelijke betaling

8.5 Gelijke werkgelegenheid en goed werk met gelijke betaling

Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde.

SDG 8.6 Bevorder jeugdwerkgelegenheid, onderwijs en opleiding

8.6 Bevorder jeugdwerkgelegenheid, onderwijs en opleiding

Tegen 2020 het aandeel aanzienlijk terugschroeven van jongeren die niet aan het werk zijn, geen onderwijs volgen en niet met een opleiding bezig zijn.

SDG 8.7 Einde maken aan moderne slavernij, mensensmokkel en kinderarbeid

8.7 Einde maken aan moderne slavernij, mensensmokkel en kinderarbeid

Onmiddellijke en effectieve maatregelen nemen om gedwongen arbeid uit de wereld te helpen, een einde te maken aan moderne slavernij en mensensmokkel en het verbod en de afschaffing van de ergste vormen van kinderarbeid veiligstellen, met inbegrip van het rekruteren en inzetten van kindsoldaten, en tegen 2025 een einde stellen aan kinderarbeid in al haar vormen.

SDG 8.8 Bescherm arbeidsrechten en verbeter veilige werkomgeving

8.8 Bescherm arbeidsrechten en verbeter veilige werkomgeving

De arbeidsrechten beschermen en veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen voor alle werknemers, met inbegrip van migranten arbeiders, in het bijzonder vrouwelijke migranten, en zij die zich in precaire werkomstandigheden bevinden.

SDG 8.9 Verbeter voordelige en duurzame toerisme

8.9 Verbeter voordelige en duurzame toerisme

Tegen 2030 beleidslijnen uitwerken en implementeren ter ondersteuning van het duurzaam toerisme dat jobs creëert en plaatselijke cultuur en producten bevordert.

SDG 8.10 Universele toegang tot bankwezen, verzekering en financieel diensten

8.10 Universele toegang tot bankwezen, verzekering en financieel diensten

Versterken van de mogelijkheden van de plaatselijke financiële instellingen om toegang tot het bankwezen, de verzekeringen en financiële diensten voor allen aan te moedigen.

SDG 8.a Verhoog hulp voor handelsondersteuning

8.a Verhoog hulp voor handelsondersteuning

Verhogen van de Aid for Trade voor ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, ook via het verbeterde geïntegreerde kader voor handelsgerelateerde bijstand aan de minst ontwikkelde landen.

SDG 8.b Ontwikkelen van een wereldwijde werkgelegenheidsstrategie

8.b Ontwikkelen van een wereldwijde werkgelegenheidsstrategie

Tegen 2020 een globale strategie voor jongerentewerkstelling ontwikkelen en die operationeel maken en het Globale Jobspact van de Internationale Arbeidsorganisatie implementeren.

Contact opnemen

Laat je gegevens achter en we nemen direct contact met je op!

×