Geslachtsgelijkheid

Bereik gendergelijkheid en machtig alle vrouwen en meisjes.

Gendervooroordeel ondermijnt onze sociale structuur en devalueert ons allemaal. Het is niet alleen een kwestie van mensenrechten; het is een enorme verspilling van het menselijk potentieel van de wereld. Door vrouwen gelijke rechten te ontzeggen, ontzeggen we de helft van de bevolking de kans om het leven ten volle te leven. Politieke, economische en sociale gelijkheid voor vrouwen zal alle burgers van de wereld ten goede komen. Samen kunnen we vooroordelen wegnemen en werken aan gelijke rechten en respect voor iedereen.

SDG 5.1 Beëindig discriminatie tegen vrouwen en meisjes

5.1 Beëindig discriminatie tegen vrouwen en meisjes

Een einde maken aan alle vormen van discriminatie jegens vrouwen en meisjes, overal.

SDG 5.2 Beëindig al het geweld tegen en exploitatie vrouwen meisjes

5.2 Beëindig al het geweld tegen en exploitatie van vrouwen en meisjes

Alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in de openbare en de privésfeer uitroeien, ook inzake vrouwenhandel en seksuele en andere soorten uitbuiting.

SDG 5.3 Elimineer gedwongen huwelijken en genitale verminking

5.3 Elimineer gedwongen huwelijken en genitale verminking

Uit de wereld helpen van alle schadelijke praktijken, zoals kind-, vroege en gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking.

SDG 5.4 Naar waarde schatten van onbetaalde zorg en bevorder gedeelde huiselijke verantwoordelijkheden

5.4 Naar waarde schatten van onbetaalde zorg en bevorder gedeelde huiselijke verantwoordelijkheden

Erkennen en naar waarde schatten van onbetaalde zorg en thuiswerk door het voorzien van openbare diensten, infrastructuur en een sociaal beschermingsbeleid en door de bevordering van gedeelde verantwoordelijkheden binnen het gezin en de familie, zoals dat nationaal van toepassing is.

SDG 5.5 Verzeker volledige participatie in leidershap en besluitvorming

5.5 Verzeker volledige participatie in leiderschap en besluitvorming

Verzekeren van de volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en voor gelijke kansen inzake leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven.

SDG 5.6 Universele toegang tot reproductieve gezondheid en rechten

5.6 Universele toegang tot reproductieve gezondheid en rechten

Verzekeren van universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg en reproductieve rechten zoals overeengekomen in het kader van het Actieprogramma van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling en het Peking-Actieplatform en de slotdocumenten van hun desbetreffende conferenties.

SDG 5.a Gelijke rechten tot economische middelen, eigendomsrecht en financiële diensten

5.a Gelijke rechten tot economische middelen, eigendomsrecht en financiële diensten

Hervormingen doorvoeren waarbij vrouwen gelijke rechten krijgen op economische middelen, naast toegang tot eigenaarschap en controle over land en andere vormen van eigendom, financiële diensten, erfenissen en natuurlijke hulpbronnen, in overeenstemming met nationaal recht.

SDG 5.b Opkomen voor een grotere zelfredzaamheid van vrouwen door technologie

5.b Opkomen voor een grotere zelfredzaamheid van vrouwen door technologie

Het gebruik doen toenemen van innovatieve technologie, in het bijzonder de informatie- en communicatietechnologie, om te komen tot een grotere zelfredzaamheid van vrouwen.

SDG 5.c Aannemen en versterken van het beleid en uitvoerbare wetgeving voor gendergelijkheid

5.c Aannemen en versterken van het beleid en uitvoerbare wetgeving voor gendergelijkheid

Een gezond beleid en afdwingbare wetgeving goedkeuren en versterken voor de bevordering van gendergelijkheid en de zelfredzaamheid van alle vrouwen en meisjes op alle niveaus.

Contact opnemen

Laat je gegevens achter en we nemen direct contact met je op!

×