Geen honger

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid, verbeterde voeding en bevorder duurzame landbouw.

Honger is de belangrijkste doodsoorzaak in de wereld. Onze planeet heeft ons enorme middelen verschaft, maar ongelijke toegang en inefficiënte behandeling zorgen ervoor dat miljoenen mensen ondervoed zijn. Als we duurzame landbouw promoten met moderne technologieën en eerlijke distributiesystemen, kunnen we de wereldbevolking in stand houden en ervoor zorgen dat niemand ooit meer honger zal lijden.

SDG 2-1

2.1 Universele toegang tot veilig en voedzaam eten

Tegen 2030 een einde maken aan honger en voor iedereen, in het bijzonder de armen en de mensen die leven in kwetsbare situaties, met inbegrip van kinderen, toegang garanderen tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel en dit het hele jaar lang.

SDG 2-2

2.2 Beëindig alle vormen van malnutritie

Tegen 2030 een einde maken aan alle vormen van malnutritie, waarbij ook tegen 2025 voldaan moet kunnen worden aan de internationaal overeengekomen doelstellingen met betrekking tot groeiachterstand en ondergewicht bij kinderen onder de 5 jaar; en eveneens tegemoetkomen aan de voedingsbehoeften van adolescente meisjes, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en oudere personen.

SDG 2-3

2.3 Productiviteit en inkomen van kleinschalige voedsel producenten verdubbelen

Tegen 2030 de landbouwproductiviteit en de inkomens verdubbelen voor kleinschalige voedselproducenten, in het bijzonder vrouwen, inheemse bevolkingen, familieboeren, veefokkers en vissers, onder meer door een veilige en gelijke toegang tot land, andere productieve hulpbronnen en inputs, kennis, financiële diensten, markten en opportuniteiten die toegevoegde waarde bieden en ook buiten de landbouw tewerkstelling genereren.

SDG 2-4

2.4 Duurzame voedselproductiesystemen en weerbare landbouwpraktijken

Tegen 2030 duurzame voedselproductiesystemen garanderen en veerkrachtige landbouwpraktijken implementeren die de productiviteit en de productie kunnen verhogen, die helpen bij het in stand houden van ecosystemen, die de aanpassingscapaciteit verhogen in de strijd tegen klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, droogte, overstromingen en andere rampen en die op een progressieve manier de kwaliteit van het land en de bodem verbeteren.

SDG 2-5

2.5 Genetische diversiteit voedsel productie in stand houden

Tegen 2020 de genetische diversiteit in stand houden van zaden, cultuurgewassen en gefokte en gedomesticeerde dieren en hun in het wild levende verwanten, ook aan de hand van zaad- en plantenbanken die op een degelijke manier beheerd en gediversifieerd worden op nationaal, regionaal en internationaal niveau; en de toegang bevorderen tot het eerlijk en billijk delen van voordelen afkomstig van het gebruik van genetische hulpbronnen en daaraan gekoppelde traditionele kennis, zoals internationaal overeengekomen.

SDG 2B

2.b Voorkomen van handelsbeperking in de landbouw, marktverstoringen en landbouwexportsubsidies

Corrigeren en voorkomen van handelsbeperkingen en scheefgegroeide situaties op de wereld landbouwmarkten, door onder andere tegelijk alle vormen van landbouwexportsubsidies en alle exportmaatregelen met een gelijkaardig effect af te schaffen, in overeenstemming met het mandaat van de Ontwikkelingsronde in Doha.

SDG 2C

2.c Zorg voor stabiel voedsel grondstoffenmarkten en toegang tot actuele informatie

Maatregelen aannemen die de correcte werking moeten garanderen van de voedsel grondstoffenmarkten en hun afgeleiden en een snelle toegang tot marktinformatie bevorderen, met inbegrip van informatie over voedselreserves, om de extreme volatiliteit van de voedselprijzen te helpen beperken.

Contact opnemen

Laat je gegevens achter en we nemen direct contact met je op!

×