Geen armoede

Een einde maken aan armoede, overal en in al zijn vormen

Armoede uitroeien is geen liefdadigheidstaak, het is een daad van rechtvaardigheid en de sleutel tot het ontsluiten van een enorm menselijk potentieel. Bijna de helft van de wereldbevolking leeft in armoede en het gebrek aan voedsel en schoon water kost dagelijks duizenden levens. Samen kunnen we de hongerigen voeden, ziekten uitroeien en iedereen ter wereld de kans geven om te gedijen en een productief en rijk leven te leiden.

1.1 Uitroeien van extreme armoede

Tegen 2030 extreme armoede uitroeien voor alle mensen wereldwijd, die met minder dan het leefbaar loon moeten rondkomen. Dat loon zal voldoende moeten zijn voor de basisbehoeften (voedsel, wonen, kleding, gezondheidszorg en scholing) van een gezin van gemiddelde grootte in een bepaalde economie. Het leefbaar loon is per land verschillend. De UN norm is $ 1,25 / € 1,49 per dag.

SDG 1-2 Minder armoede

1.2 Armoede verminderen met minimaal 50%

Tegen 2030 het aandeel mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden die volgens de nationale definities in armoede leven in al haar dimensies, minstens tot de helft terugbrengen.

SDG 1-3 Implementatie van sociale beschermingssystemen

1.3 Implementatie van sociale beschermingssystemen

Nationaal toepasbare sociale beschermingssystemen en maatregelen implementeren voor iedereen, met inbegrip van sociale beschermingsvloeren, en tegen 2030 een aanzienlijke dekkingsgraad realiseren van de armen en de kwetsbaren.

SDG 1-4 Gelijke rechten op eigendom

1.4 Gelijke rechten op eigendom, basisdiensten, technologie en economische hulpbronnen

Er tegen 2030 voor zorgen dat alle mannen en vrouwen, in het bijzonder de armen en de kwetsbaren, gelijke rechten hebben op economische middelen, alsook toegang tot basisdiensten, eigenaarschap en controle over land en andere vormen van eigendom, nalatenschap, natuurlijke hulpbronnen, gepaste nieuwe technologie en financiële diensten, met inbegrip van microfinanciering.

SDG 1-5 Bouw weerbaarheid op voor milieu-, economische en sociale rampen

1.5 Bouw weerbaarheid op voor milieu-, economische en sociale rampen

Tegen 2030 de weerbaarheid opbouwen van de armen en van zij die zich in kwetsbare situaties bevinden en hun blootstelling aan en kwetsbaarheid voor met klimaatgerelateerde extreme gebeurtenissen en andere economische, sociale en ecologische schokken en rampen beperken.

1.a Mobiliseer hulpbronnen voor het uitvoeringsbeleid om de armoede te eindigen

Zorgen voor een aanzienlijke mobilisatie van middelen afkomstig uit verschillende bronnen, ook via versterkte ontwikkelingssamenwerking, om adequate en voorspelbare middelen te voorzien voor ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, om programma’s en beleidslijnen te implementeren die een einde moeten maken aan armoede in al haar vormen.

SDG 1-b beleidskaders creëren ten gunste van de armen en het genderbeleid

1.b beleidskaders creëren ten gunste van de armen en het genderbeleid

Solide beleidskaders creëren op nationaal, regionaal en internationaal niveau, die zijn gebaseerd op ontwikkelingsstrategieën ten gunste van de armen en het genderbeleid, om de versnelde investering te ondersteunen in acties die gericht zijn op het uitroeien van de armoede.

Contact opnemen

Laat je gegevens achter en we nemen direct contact met je op!

×