Duurzaamheidsrapportage

Duurzaamheidsrapportage

Het bijhouden van duurzaamheidsprestaties en hierover rapporteren, helpt je organisatie om verantwoordelijkheid te nemen voor haar impact op het milieu en de maatschappij en om te voldoen aan de steeds groeiende eisen van verschillende stakeholders. Daarnaast wordt het opstellen van een duurzaamheidsrapportage voor steeds meer bedrijven verplicht. Maak je geen zorgen, op deze pagina vertellen we alles over de duurzaamheidsrapportage!

Wat is duurzaamheidsrapportage?

Een duurzaamheidsrapportage is een uiteenzetting van alle doelen, werkzaamheden, verbeterpunten en data met betrekking tot duurzaamheid in jouw organisatie. Wanneer je een duurzaamheidsrapportage opstelt is het doel hiervan om je stakeholders meer inzicht te geven over de duurzaamheidsaspecten die spelen binnen en rondom jouw organisatie. Je geeft als het ware inzicht in de impact die je maakt op het milieu en de samenleving.

Rapporteren over duurzaamheid wordt steeds belangrijker in het bedrijfsleven. Dat komt doordat steeds meer organisaties zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en de impact die hun bedrijfsvoering heeft op mens en milieu. Door een duurzaamheidsrapport op te stellen kunnen bedrijven beter verantwoording afleggen over hun impact op de maatschappij en het milieu.

Duurzaamheidsrapportage

Is duurzaamheidsrapportage verplicht?

Vanaf 1 januari 2024 wordt het opstellen van een duurzaamheidsrapportage voor steeds meer organisaties verplicht. Op 1 december 2022 heeft de Raad van Ministers de Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage aangenomen. Dit is de CSRD. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht sommige organisaties tot het maken van een duurzaamheidsrapportage. Je valt onder de CSRD wanneer jouw organisatie:

  • Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar.
  • Een balanstotaal heeft van ten minste 20 miljoen euro.
  • Meer dan 250 medewerkers in dienst heeft (gemiddeld over een jaar).

Deze richtlijnen worden in de toekomst nog verder aangescherpt. Zo zal het waarschijnlijk vanaf 1 januari 2026 ook voor beursgenoteerde mkb-bedrijven verplicht worden om een duurzaamheidsrapport op te stellen.

European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) is een richtlijn die ontwikkeld is om bedrijven te helpen bij het rapporteren van duurzaamheidsinformatie. De ESRS is ontwikkeld door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) en heeft als doel een gemeenschappelijk kader te bieden voor duurzaamheidsrapportage in de Europese Unie.

De Europese Commissie heeft ervoor gekozen dat deze ESRS de non-financial reporting directive (NFRD) zal vervangen. De CSRD maakt deel uit van de ‘green deal’, een lijst afspraken die gemaakt zijn tijdens het klimaatakkoord van Parijs (2016).

Binnen de kaders van het ESRS wordt ingegaan op verschillende thema’s. Dit gaat zowel om het milieu als sociale en bestuurlijke zaken. In de wereld van duurzaamheid refereren we naar deze thema’s als ESG. Oftewel, Environmental, Social & Governance. De uitwerking van de ESRS richtlijnen vind je hier.

Toeleveringsketen CSRD

Waarom duurzaamheidsrapportages?

Overgaan naar een duurzame economie is niet van de ene op de andere dag gedaan. Het nodige kapitaal zal aangetrokken moeten worden om al onze duurzame doelen te realiseren. Door duurzaamheidsrapportages op te stellen, creëren we inzicht in de mate van duurzaamheid van onze ondernemingen. Dat betekent dat we een beter beeld krijgen van de stappen die nodig zijn om te verduurzamen en het kapitaal dat hiervoor nodig is.

Vanuit het oogpunt van bedrijven helpt het maken van een duurzaamheidsrapportage ook direct bij het aantrekken van kapitaal. Een duurzaamheidsrapport geeft investeerders en banken namelijk een beter inzicht in de keuzes die jij als bedrijf maakt. Dit helpt om de risico-perceptie rondom de investering te verkleinen.

Daarnaast biedt een duurzaamheidsrapportage een mooie basis voor gesprekken met stakeholders. Dat kan tweeledig zijn. Heb je meer steun nodig van medewerkers, of leveranciers? Dan kun je door middel van je rapport waarin je bedrijf momenteel tekortschiet en hoe zij hieraan bij kunnen dragen. Anderzijds kun je bij (potentiële) klanten laten zien welke stappen je al gemaakt hebt.

Duurzaamheidsrapportage opstellen

Vanaf januari 2024 zal het maken van duurzaamheidsrapportages voor verschillende organisaties verplicht worden. Is jouw organisatie daar al klaar voor? Robin Good helpt bedrijven al meer dan 5 jaar met duurzaamheid. Het opstellen van een duurzaamheidsrapportage is een koud kunstje voor ons adviesbureau. Heb je nog hulp of advies nodig? Neem dan direct contact met ons op via ons contactformulier, dan komen we zo snel mogelijk bij je terug!

Interesse of vragen?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!