De Global Goals in je bedrijf; deel 4 van 5, leer en rapporteer

De vertaling naar je bedrijf

De SDGs zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor de individuele lidstaten. De bijbehorende doelen en indicatoren zijn toegeschreven om landen aan te zetten tot concrete acties. Om deze relevant te maken voor het bedrijfsleven, zijn ze vertaald. Je vind ze weergegeven in het rapport “Business Reporting on the SDGs – An Analysis of the Goals and Targets“, dat KPIs identificeert die op hun beurt kunnen worden gebruikt om de resultaten op de SDGs bij te houden.

Deze analyse beslaat elke SDG, en de bijbehorende 169 doelen en geeft een inventarisatie van mogelijke aansluitpunten. Deze toelichtingen – zowel kwalitatief als kwantitatief – zijn gebaseerd op algemeen aanvaarde kaders voor bedrijven. Elk bedrijf kan deze punten gebruiken om verslag te doen van zijn inspanningen om de SDGs te bereiken. Daarnaast heeft de UNGC (United Nations Global Compact) de zogenaamdeIndustrie Matrixuitgegeven met branche specifieke voorbeelden en ideeën voor activiteiten met betrekking tot de SDGs. De matrices verdiepen zich in bedrijfsacties per doel en bieden veel goede voorbeelden van initiatieven.

Leren

Net als bij elke verandering zijn evaluatie en aanpassing van cruciaal belang zijn om vooruitgang te blijven boeken. Het team dat de acties, doelen en voortgang beheert, moet op regelmatige basis bijeenkomen om te evalueren, de volgende stappen te bepalen en te beslissen waar en waarom er wordt afgeweken van het gekozen pad.

Bedrijven die zich inzetten om met de Sustainable Development Goals te werken, moeten hun voortgang en ervaringen regelmatig melden. Tim Mohin zei daarover: “Door te rapporteren over hun voortgang, zullen bedrijven hun prestaties verbeteren, wat een zinvolle vooruitgang mogelijk maakt bij het behalen van de SDGs.”

“Er bestaat geen “handboek soldaat” voor bedrijven om met de SDGs aan de slag te gaan!”

Hoewel er al veel gedaan is rondom de Global Goals, ligt er ook nog veel onontgonnen terrein voor ons. Er bestaat geen “handboek soldaat” voor bedrijven om met de SDGs aan de slag te gaan. Veel moet nog worden ontdekt. Daar moet je als bedrijf dus rekening mee houden. Dat doet dus een beroep op het lerend vermogen van organisaties.

Rapporteren

Ons wordt vaak de vraag gesteld “Wat is de beste manier om over de SDGs te rapporteren?”. Er is geen standaard blauwprint voor een SDG rapportage, wel zijn er inmiddels vele voorbeelden beschikbaar. In 2017, slechts twee jaar na de release van de SDGs, bevatte 47 procent van de wereldwijde GRI-rapporten een verband met de SDGs. In een meer recent rapport van PWC wordt dit percentage zelfs bijgesteld naar 72%. Hoewel het dus een uitdaging kan lijken om te bepalen hoe de SDGs moeten worden aangepakt en gerapporteerd, is een positief signaal dat bedrijven snel methoden hebben gevonden die werken voor hun organisaties.

Concrete voorbeelden van rapportages zijn onder meer:

Gasunie; in haar jaarverslag van 2018 heeft Gasunie voor het eerst de link gelegd naar de Global Goals. Zij heeft haar bestaande activiteiten geclusterd en gekoppeld aan de Goals. De Goals staan niet los beschreven, maar zijn onderdeel van de verschillende activiteiten. Zoek maar eens op SDG in het verslag.

PWC; een organisatie die al langere tijd actief is met de Werelddoelen. En ook al sinds langere tijd hebben deze doelen een vaste plek in haar jaarverslag. Sterker nog, zij brengen zelfs een apart rapport uit over de voortgang op “hun Goals”.

PGGM; deze pensioenreus loopt voorop met de SDGs. Al jaren brengt zij haar Verantwoord Beleggen jaarverslag uit. Hierin gelden de Global Goals als uitgangspunt voor hun beleid. Zij staat voor dat ook andere beleggers aan de slag gaan met de Goals

VodafoneZiggo; verbinding als thema is een logische wanneer je kabelaar / mobiele telefonie aanbieder bent. Verbinding staat voor waardevolle connecties tussen mensen. VodafoneZiggowil dat iedereen kan deelnemen aan de digitale maatschappij en dat mensen in staat zijn om dit verantwoord te doen. Hoe ze dat doen, lees je in hun jaarverslag 2018.

Alliander; Alliander kiest voor een focus op vier doelen. Doelen die volkomen logisch zijn wanneer je kijkt naar de organisatie en haar primaire activiteiten. Een mooi voorbeeld dus van het aanbrengen van focus op datgene waarvan het logisch is dat juist jij daar jouw bijdragen aan levert.

Rabobank; vorige week kwam de Rabo ook al voorbij. Toen met een concreet voorbeeld, maar ook op het gebied van verslaglegging onderscheiden zij zich. Met een aparte rapportage op de activiteiten van de Rabobank op de SDGs.

Gemeente Rheden; ook gemeenten staan niet stil en wat een mooi voorbeeld is Gemeente Rheden. Niet voor niets zijn zij verkozen tot de meest inspirerende gemeente voor de Global Goals. Kijk maar eens naar hun verslag. Naast de mooie vormgeving staat het vol met leuke en concrete voorbeelden welke voor anderen wellicht als inspiratiebron kunnen dienen.

En lees ook eens dit rapport van PWC. Hier lees je onder andere dat 72% van de grotere bedrijven de SDGs een plekje hebben gegeven in hun jaarverslag, maar dat slechts 19% ook daadwerkelijk een SDG agenda op het zogenaamde C-level heeft.

“Bij allemaal dient de rapportage ook als vooruitblik op morgen!”

De rode draad bij deze partijen is dat zij nagenoeg allemaal begonnen zijn met het maken van een keuze in de Goals. Ze hebben een keuze gemaakt die past bij hun organisatie en zijn daarmee aan de slag gegaan. Ze hebben daar concrete acties op ondernomen en dragen dus hun steentje bij.

En misschien nog wel het belangrijkste; bij allemaal dient de rapportage ook als vooruitblik op morgen. Op de toekomst, een uitleg van veranderend beleid, een aankondiging van een nog grotere uitdaging. Zo blijven de Goals dus onderdeel van de dagelijkse business. Van die van gisteren, maar vooral van die van morgen.

Samengevat

Leren en rapporteren gaan hand in hand. Rapporteren zonder er van te leren heeft niet zo veel zin, leren zonder te rapporteren maakt dat er geen noodzaak is. Voor een goede implementatie is het dus van belang dat leren en rapporteren een prominente plek krijgen in het plan van aanpak.

De cirkel is bijna rond, maar wij zouden Zinnige Zaken niet zijn als we ook niet kijken naar hoe we in actie komen. Dit is letterlijk de meest gestelde vraag die we krijgen. Ik wil (of moet) iets met de Global Goals, maar waar begin ik? Wat ga ik doen? Hoe krijg ik mijn mensen aangesloten? Et cetera.

Volgende week kijken we eindelijk naar concrete voorbeelden van acties om aan de slag te gaan in je organisatie.

Interesse of vragen?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!