Starten met MVO: Tips & Adviezen

Wil je dat jouw bedrijf op de lange termijn competitief blijft? Dan wordt het tijd om  te starten met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). In deze blog geven we tips om te starten met MVO. Duurzaamheid en MVO zijn erg breed. Deze tips helpen je identificeren op welke gebieden jouw organisatie het beste actie kan nemen en hoe je dit in werking zet. Laten we er samen induiken!

Inhoudsopgave

  1. Stel een MVO beleid op
  2. Identificeer stakeholders
  3. Voer een MVO-audit uit
  4. Stel doelen op
  5. Maak een implementatieplan
  6. Communiceer
  7. Meet en stel bij
  8. Starten met Sustainability

1. Stel een MVO beleid op 

Organisaties die succesvol zijn op het gebied duurzaam ondernemen maken gebruik van een MVO beleid. In je MVO beleid neem je als eerste de doelstellingen, normen en waarden van je organisatie op. Vervolgens trek je deze zaken door naar je MVO wensen. Hoe worden de normen, waarden en doelen van je organisatie weerspiegelt op het gebied van duurzaamheid? Neem op hoe je als organisatie om wilt gaan met mens en milieu, naast het behalen van je bedrijfsdoelstellingen.

2. Identificeer stakeholders

Wanneer je aan de slag gaat met MVO zijn je stakeholders altijd leidend binnen het proces. Let er dus op dat je zoveel mogelijk rekening houdt met de verschillende stakeholders in en rondom je bedrijf. Identificeer de verschillende belanghebbenden en onderzoek wat hun prioriteiten zijn.

Als organisatie heb je waarschijnlijk meer stakeholders dan je in eerste opzicht zou denken. Stakeholders kunnen onder andere je werknemers, klanten, leveranciers, aandeelhouders, regelgevende instanties en de lokale gemeenschap zijn. Je achterhaalt de prioriteiten van deze stakeholders door een open dialoog met ze aan te gaan. De uitkomst van dit onderzoek vormt als het ware de basis van je MVO-plan.

3. Voer een MVO-audit uit

Om vooruit te kijken moet je eerst weten hoe jouw organisatie ervoor staat. Door een MVO-audit uit te voeren krijg je inzicht in de gebieden waarop jouw organisatie het al goed doet en waar het nog beter kan. Tijdens een MVO-audit wordt in kaart gebracht hoe jouw organisatie met omgaat met zaken als werknemersrechten en -tevredenheid, (CO2) uitstoot, afvalverwerking, recycling en meer. Dit helpt ook meteen bij het zetten van een soort baseline, zodat je over een tijdje kunt meten of je MVO-inspanningen ook echt werken.

stakeholdersanalyse

4. Stel doelen op

Naar aanleiding van je MVO-audit kun je als organisatie doelen opstellen. Waar wil je uiteindelijk naartoe? Deze doelen kun je betrekken op het verminderen van je CO2 uitstoot, maar ook op het verminderen van afval, het vergroten van medewerkersbetrokkenheid of het ondersteunen van lokale gemeenschappen.

Een goede benchmarking is van belang bij het opstellen van je doelen. Kijk wat vergelijkbare bedrijven doen en stellen je doelen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Het kan daarnaast ook helpen om rekening te houden met wet- en regelgeving. Kijk bijvoorbeeld eens naar ISO 26000 voor je aan de slag gaat met het opstellen van je doelen.

5. Maak een implementatieplan

Je hebt je doelen opgesteld en je weet hoe je ervoor staat. Dan wordt het nu tijd om een implementatieplan op te stellen en hier mee aan de slag te gaan. In je implementatieplan neem je relevante KPI’s op zodat je tussentijds de voortgang van je plan kunt meten. Daarnaast is het belangrijk om de verantwoordelijkheden vast te leggen en toe te kennen aan mensen in je organisatie.

Maak het voor iedereen in je organisatie duidelijk wat ze kunnen verwachten, wanneer ze het kunnen verwachten en hoe ze hier zelf aan bij moeten of kunnen dragen.

6. Communiceer

Door eerlijk en transparant te communiceren over je voortgang houd je belanghebbende zoals werknemers, klanten investeerders en gemeenschappen aangesloten bij je MVO-activiteiten. De mensen die meewerken aan jouw duurzame doelen willen natuurlijk weten welke impact ze maken. Ook als jouw duurzame transitie minder goed loopt als je gehoopt had is het enorm belangrijk hier eerlijk en open over te communiceren. Zo kun je met zijn allen een stapje bijzetten en samen voor het gewenste eindresultaat gaan.

7. Meet en stel bij

C02 footprintHoud in je plannen rekening met tussentijdse meetmomenten. Doelen opstellen is leuk, maar ze moet wel behaald worden. Op het gebied van MVO zien we vaak dat er ambitieuze plannen liggen, bijvoorbeeld om energie te besparen, medewerkers te stimuleren het openbaar vervoer te nemen of om meer duurzame producten te ontwikkelen. Wanneer puntje bij paaltje komt blijkt echter dat deze plannen niet haalbaar zijn of slechts zijn opgeschreven als een soort van streven.

Wanneer je serieus aan de slag wil gaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen is het daarom belangrijk om tussentijds te meten of jouw nieuwe processen, procedures of werkwijzen onderaan de streep ook daadwerkelijk bijdragen aan je doelstellingen. Is dat niet het geval? Dan wordt het tijd om je doelen of je plan van aanpak bij te stellen!

Starten met Sustainability – Robin Good

Heb jij nog geen idee waar of hoe je moet starten met MVO? Als duurzame adviseurs zetten wij ons al méér dan 20 jaar in om bedrijven te ondersteunen in hun duurzame verhaal. Zo kunnen we je voorzien van een duurzaamheidsstrategie of helpen bij je duurzame verslaglegging, maar we organiseren ook leuke (duurzame) bedrijfsuitjesworkshops en trainingen. Robin Good – Sustainability with a smile!

Contact opnemen

Laat je gegevens achter en we nemen direct contact met je op!

×