Maand: april 2019

SDGs voor gemeenten, de 5 beste praktijkvoorbeelden

In ons vorige artikel lieten we zien wat de vijf belangrijkste voordelen zijn om als gemeente aan te sluiten bij de Global Goals. In de praktijk kan de gemeente veel doen, bijvoorbeeld het actief verminderen van de eigen ecologische en sociale voetafdruk, via maatschappelijk verantwoorde inkoop en bijvoorbeeld het energie-, grondstoffen-, klimaat- en natuurbeleid. Internationale samenwerking kan dit versterken. Nu dat je de belangrijkste voordelen weet, is het tijd voor de vijf beste praktijkvoorbeelden uit gemeenteland.

Lees meer »

SDGs voor gemeenten, de 5 belangrijkste voordelen

De 17 Global Goals moeten er voor zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven. Voor iedereen. Alle Global Goals hebben subdoelen die direct of indirect verband houden met het dagelijkse werk van lokale overheden. De gemeente wil handelen vanuit het besef onderdeel te zijn van de wereldgemeenschap en voelt zich medeverantwoordelijk voor het aanpakken van de oorzaken en gevolgen van mondiale uitdagingen. Ze koppelt dit aan wat er lokaal moet gebeuren, handelend in het directe belang van haar inwoners.

Lees meer »

Interesse of vragen?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!