05 10


Geschreven op 05.10.2011
door : Michiel Pot

Wereldburger wil dat bedrijven de wereld verbeteren.

Consumenten, uit de tien landen met het grootste bruto binnenlands product, willen dat bedrijven meer verantwoordelijkheid gaan nemen bij het oplossen van maatschappelijke problemen. De consumenten geven aan dat ze hun eigen bestedingspatroon en merkloyaliteit al inzetten om hun eisen kracht bij te zetten. Dat blijkt uit een gisteren verschenen rapport van Cone Communications en Echo Research. De titel, GLOBAL CR OPPORTUNITY STUDY 2011 benadrukt dat het vooral een studie is die als doel heeft kansen die corporate responsibility creëert in kaart te brengen. De totale bevolking van de onderzoekslanden (Verenigde Staten, Canada, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Rusland, China, India en Japan) vertegenwoordigt ongeveer de helft van de wereldbevolking. Het onderzoek is gedaan onder tienduizend consumenten.

Bedrijven moeten bedrijfsmodel verbeteren
Meest opvallende uitkomsten van het onderzoek laten zien dat 81% van de consumenten zegt dat bedrijven de verantwoordelijkheid hebben om belangrijke sociale en milieu problemen aan te pakken ook als die buiten de grenzen van hun lokale gemeenschap liggen. 93% van de consumenten vindt dat bedrijven verder moeten gaan dan zich houden aan wetgeving om verantwoord te ondernemen. 94% zegt dat bedrijven hun bedrijfsmodel moeten analyseren en aanpassen als dat nodig is om hun impact zo positief mogelijk te maken.

Niet alleen aandeelhouders belonen
Uit het onderzoek blijkt dat consumenten wereldwijd vinden dat bedrijven een expliciete verantwoordelijkheid hebben om de wereld te veranderen. Ongeacht politiek, historische context of culturele norm, consumenten in alle landen verwachten dat bedrijven de sociale en milieuproblemen aanpakken door middel van hun activiteiten, hun producten en diensten en hun unieke expertise. De kansen bestaan erin dat consumenten bereid zijn deze inspanningen van bedrijven ook te belonen. Terwijl talloze deskundigen zich buigen over hoe het bedrijfsleven vertrouwen terug kan winnen en over wat wel en wat niet mag, lijkt de consument al lang te snappen hoe het werkt. Bedrijven moeten alle belanghebbenden belonen. Niet alleen de aandeelhebbende.

Analyseren en verbeteren
Nog maar 6 procent van de consumenten vindt het allemaal onzin en vindt dat bedrijven gewoon winst moeten optimaliseren. Dertien procent vindt het geen onzin maar heeft nog steeds niet zo'n erge hoge verwachting voor de gemeenschap waarin ze opereren. Een overweldigende 81% van de wereldbevolking verwacht veel meer. Maar ze denken niet dat dat zal gebeuren als bedrijven zich alleen maar aan de wet zullen houden. Ze verwachten van bedrijven dat ze zullen innoveren en verder zullen gaan dan minimumnormen die door de wet vereist zijn. 94% vindt dat bedrijven moeten analyseren hoe hun zakelijke activiteiten de wereld beinvloeden en op basis daarvan hun praktijken zonodig moeten verbeteren om die invloed zo positief mogelijk te maken.

Bedrijven hebben de middelen
Consumenten (88%) vinden dat bedrijven essentieel zijn om een betere wereld te maken omdat zij de middelen hebben. Overheden en non-profit organisaties niet. Daarom willen ze bedrijven vragen te ondersteunen bij een scala van verschillende maatschappelijke thema's als recht op water tot het recht op onderwijs. In alle landen verwachten consumenten, varierend tussen de 87% en 96%, dat bedrijven iets bijdragen aan de oplossing van minimaal één van de grote problemen. Maar bovenaan de lijst staat economische ontwikkeling. Meer dan 1/3 van de ondervraagde comsumenten zou dat kiezen als er maar één gekozen mocht worden. In combinatie met het milieu (21%) hebben we het zelfs over meer dan de helft van alle ondervraagden. Mensenrechten komen op een derde plaats met 12%.

Straffen en belonen
Behalve een zak met geld willen consumenten over de hele wereld ook graag een schoon geweten tijdens het winkelen. Als ze de kans krijgen, zullen ze een product dat goed is voor het milieu (94%) of dat is gekoppeld aan een goed doel (93%) eerder kopen. 65% tot 76% zegt zelfs dat alleen al de afgelopen 12 maanden minimaal één keer te hebben gedaan. Straffen uitdelen doen consumenten ook graag. 93% zegt bereid te zijn een product of bedrijf te boycotten als het zich onverantwoordelijke gedraagt. Meer dan de helft (56%) zegt dat zelfs al te doen. Overigens geven consumenten aan dat de verbinding met een goed doel wel authentiek moet zijn en dat ze het anders beter niet kunnen doen.

Vertel de waarheid!
Het is dus belangrijk de communicatie authentiek te houden en om te beseffen dat effectieve maatschappelijke verantwoordelijkheid geen eenrichtingscommunicatie vereist, maar een effectieve dialoog in twee richtingen. Consumenten willen namelijk weten wat bedrijven doen (93%), maar ze willen ook gehoord worden (91%). Nog maar weinige geloven dat dat nu al op een goede manier gebeurt. 89% van de consumenten wereldwijd gelooft dat bedrijven alleen de positieve berichtgeving over hun CR prestaties naar buiten brengen en niet de negatieve. 71% vindt de berichtgeving van bedrijven over dit onderwerp onduidelijk en verwarrend. 61% gelooft dat bedrijven de waarheid vertellen als het gaat om sociale- en milieuimpact van hun bedrijfsactiviteiten. 88% zegt dat het niet erg is dat een bedrijf niet perfect is, als het maar eerlijk is over wat het doet en wat het niet doet.
Het hele rapport is hier te downloaden.