20 09


Geschreven op 20.09.2011
door : Michiel Pot

MedewerkerVrijwilligersWerk loont voor bedrijven én de maatschappij

Als bedrijven het mogelijk maken en stimuleren dat haar medewerkers zich met hun tijd en expertise inzetten voor een maatschappelijke organisatie spreken we van Medewerker Vrijwilligers Werk (MVW). Het is één van de meest voorkomende vormen van outreachprogramma’s. De (te) veel gebruikte uitdrukking win-win-situatie is hier wel heel erg van toepassing. Voor bedrijven zijn de voordelen ervan meervoudig.

1. Het gemeenschapsgevoel van de medewerkers vergroot. Het samen iets doen voor een ander verbindt. Dat komt tot uiting op de werkvloer in betere samenwerking.

2. De bedrijfstrots wordt vergroot. Dit gevoel wordt door werknemers vaak ervaren als zingeving. Je weet waarvoor je ‘s ochtends opstaat en dat voelt als de moeite waard. Dat is ook het bedrijf waar je wat voor over hebt. Gevolg: minder ziekteverzuim, grotere inzet.

3. Doordat werknemers hun kunde, kennis en skills inzetten in een andere omgeving leren ze die in een andere context gebruiken. De ervaring is dat zij daardoor beter worden in hun werk.

4. De vierde reden is meer extern gericht. Bedrijven die MVW-programma’s hebben werken aan hun imago als ‘Good Company’ en dat wordt steeds meer in hoge mate gewaardeerd door de stakeholders. Of het nu gaat om het behouden van de eigen medewerkers, klanten en leveranciers of in het geval van werving en selectie om het verkrijgen van de beste mensen.

De voordelen van MVW voor maatschappelijke organisaties worden nog wel eens onderschat. Die is namelijk ook erg groot.

1. In de eerste plaats betekent het natuurlijk vaak een boost in onderhoud of een upgrade van bepaalde zaken. In één keer komen 50 mensen (of meer) en die schilderen in één dag een grote ruimte of ze bedenken een marketingplan of komen leren hoe er met de computers omgegaan moet worden.

2. In de tweede plaats wordt de reguliere vrijwilligers van de maatschappelijke organisatie een hart onder de riem gestoken. 'Nadat die groep van ING was geweest hadden we er opeens weer zin in. Daar kregen we energie van'.

3. De derde reden wordt niet vaak genoemd maar is misschien wel de belangrijkste. Alhoewel Nederland een vrijwilligersland is, is er de laatste jaren veel veranderd. Het aanbod vergrijst en de nieuwe, jonge vrijwilliger is niet langer een persoon die zich wilde inzetten voor de maatschappij zonder er iets voor terug te willen. Tegenwoordig heeft de vrijwilliger heel diverse motieven om vrijwilliger te worden. Bijvoorbeeld om zijn ambities en talenten kwijt te kunnen, of om sociale contacten te vinden of waardering te krijgen. Dat betekent dat de aanbieders van vrijwilligerswerk steeds meer met elkaar gaan concurreren en steeds meer werk op maat aan zullen moeten bieden. Het binnenhalen van vrijwilligers is namelijk het lastigst. Bedrijven die met een groep vrijwilligers komen kunnen helpen bij deze gewenste aanwas. Als de maatschappelijke organisatie daar namelijk goed op inspeelt en het de vrijwilligers naar de zin maakt en ‘verleidt’, kan de vrijwilligers beslissen ook in de eigen tijd voor de organisatie te kiezen.

Gelukkig kiezen steeds meer bedrijven voor MVW programma’s. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau laat gemiddeld dertig procent van de bedrijven werknemers vrijwilligerswerk doen in werktijd. Voor middelgrote bedrijven is dit 23 procent, voor grote bedrijven van meer dan honderd medewerkers zelfs 45 procent.