18 08


Geschreven op 18.08.2011
door : Michiel Pot

5 basisprincipes voor een outreach programma

 Eén van de vele manieren waarop een organisatie bezig kan zijn met meaningful marketing is door de inzet van outreach programma's. Robin Good heeft al meer dan 10 jaar ervaring met het ontwikkelen en implementeren van deze programma's die ook wel community investment programma's of good events worden genoemd.

Diana Ross zong het al: "reach out and touch, somebody's hand…". Het is bij uitstek de manier voor een bedrijf om iets te doen voor de maatschappij en vervolgens iets terug te krijgen. Want het werkt bij bedrijven net als bij mensen; als je iets geeft aan een ander, maak je twee mensen gelukkig.
Het is daarvoor wel voorwaarde dat het programma is opgebouwd op 5 goed uitgedachte en uitgewerkte uitgangspunten.

1. Herkenbaarheid.
Het programma moet een duidelijk verband hebben met de visie, de missie en de kernwaarden van het bedrijf. De keuzes die voor het programma worden gemaakt komen voort uit de strategische keuzes die eerder ten aanzien van de positionering van het bedrijf zijn gemaakt. Als het verband daarmee op een goede manier wordt gemaakt dan is het programma herkenbaar en wordt het op een bepaalde manier zelfs vanzelfsprekend voor alle stakeholders. Bovendien is er een haast organische positieve invloed op de herkenbaarheid en het imago van het merk zonder dat daar veel nadruk op hoeft te worden gelegd.

[Robin Good ontwikkelde voor ManPower (arbeidsbemiddeling) een programma waarbij medewerkers van het bedrijf sollicitatietraining en rollenspellen organiseerden voor groepen middelbare scholieren die een bijna onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt hadden. De herkenbaarheid voor de stakeholders was groot. Iedereen begreep dat ManPower juist dit doel had gekozen. De effecten voor de leerlingen en de ManPower medewerkers waren uitzonderlijk positief]

2. Geloofwaardigheid.
Als stakeholders het idee krijgen dat er zich een groepje pr-specialisten over het bedrijf heeft gebogen met de vraag: hoe kunnen we merk X is lekker duurzaam op de kaart zetten kunnen de activiteiten zich juist tegen het merk keren. Behalve herkenbaarheid is transparantie hier het sleutelwoord. Medewerkers, klanten, leveranciers, ze moeten allemaal optimaal inzicht krijgen in het hoe en het waarom van het programma en als het even kan zelfs betrokken worden bij het totstandkomen ervan.

[Voor het farmaceutische bedrijf Roche ontwikkelde Robin Good het programma 'Je lichaam en Jij'. Medewerkers van Roche gingen langs basisscholen met een speels en avontuurlijk programma waarbij kinderen van groep 7 en 8 van de basischool letterlijk aan den lijve konden ondervinden hoe belangrijk het is om zuinig met hun lichaam om te gaan. Roche is groot geworden door op een reactieve manier met gezondheid van mensen om te gaan, nu stellen ze hun kennis van gezondheid op een pro-actieve manier ter beschikking van de samenleving. Een geloofwaardig verhaal.]

3. Urgentie.
Een goed outreach programma voorziet in een maatschappelijke nood. De activiteiten mogen niet bedacht zijn om de medewerkers van het bedrijf een nuttige middag te bezorgen. Aan het eind van de dag moeten alle betrokkenen het gevoel hebben dat het programma ertoe gedaan heeft. Alleen dan voelt geven ook als geven.

[Robin Good ontwikkelde en implementeerde voor Pontmeyer (Bouw- en houtmarkt voor de professionele bouwer) de Pontmeyer Road School. Medewerkers van het bouwbedrijf reden met een 'vette' truck het schoolplein van een basisschool op en lieten in een halve dag aan de leerlingen van groep 7 en 8 zien hoe fantastisch het is met om met techniek bezig te zijn. Schooldirecteuren hadden eerder bij Robin Good aangegeven behoefte te hebben aan dergelijke 'lessen' die op de cognitief ingestelde basisscholen normaal niet worden gegeven. Daarmee voorziet het programma in een urgente behoefte. leerlingen die normaal de slechtste van de klas zijn omdat ze cognitief niet mee kunnen komen, zijn op deze dag opeens de beste en moeten hun vriendjes en vriendinnetjes helpen]

4. Continuiteit
Het programma moet een goede basis bieden om structureel te kunnen worden uitgevoerd. De band met het doel en de betrokkenen wordt er sterker door, de geloofwaardigheid wordt versterkt en het programma zelf krijgt een grotere naamsbekendheid.

[Vanaf 2007 heeft Robin Good het ING programma 'Chance for Children' structureel ondersteund en mede vorm gegeven. Het programma loopt het hele jaar door op alle mogelijke manieren]

5. Creativiteit.
Vooral op het gebied van creativiteit heeft Robin Good zich sinds 1999 onderscheiden. De vorm waarin een outreach programma wordt gegoten draagt bij aan de beleving en de kracht ervan. Zware onderwerpen kunnen luchtig worden gemaakt. Taboe-onderwerpen kunnen bespreekbaar worden gemaakt.

[Onder auspiciën van de Stichting Bekkenbodem Patiënten ontwikkelde Robin Good in opdracht van Johnson & Johnson een toneelstuk om incontinentie bespreekbaar te maken. Een goed voorbeeld van creatief omgaan met een moeilijk onderwerp].